قطع رابطه
تحقیر ابدی کاخ سفید

تحقیر ابدی کاخ سفید

روز 19 فروردین، سالگرد اقدام جیمی‌کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در قطع رابطه با ایران است. رابطه‌ای که امام خمینی(ره) در باره آن گفته بودند: «اگر کارتر‌‎ ‎‌درعمر خود یک کار کرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح مظلوم است، همین قطع‌‎ ‎‌رابطه است. رابطه بین یک ملت به پا خاسته برای رهایی از چنگال چپاولگران بین‌المللی با‌‎ ‎‌یک چپاولگر عالَمخوار، همیشه به ضرر ملت مظلوم و به...

ادامه مطلب