تاسیس دانشگاه
برگزاری جشن یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی

برگزاری جشن یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی

:  صبح روز شنبه 4/12/97 مراسم جشن یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی با حضورآقای دکتر جهانگیری معاون اول  رئیس جمهور ، دکتر غلامی وزیرمحترم علوم، تحقیقات وفناوری ، آقای دکتر حبیبی رئیس دانشگاه خوارزمی ، تعدادی ازاعضای شورای شهر تهران، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چهره های سرشناس علمی و آموزشی کشور و چهره های ماندگار درسالن ابوریحان دانشگاه خوارزمی برگزار شد. برگزاری این مراسم از...

ادامه مطلب