بازگشت به قم
بازگشت امام خمینی به قم، پس از 15 سال تبعید

بازگشت امام خمینی به قم، پس از 15 سال تبعید

بازگشت امام خمینی به شهر قم، پس از 15 سال تبعید؛ 10 اسفند 1357 «من از شما ملّت ایران و از شما قمی‌ها باید تشکر کنم که در این قیام یکی دو ساله اخیر تمام نقشه‌های آنها را[نقش‌] بر آب کردید و عمال استعمار را از مملکت خودتان راندید، و بقیه‌ای که مانده‌اند اینها هم خواهند رانده شد. دست استعمار را کوتاه کردید؛ منفعت‌خواهان را، چپاول‌گران بین‌المللی را، دستشان را قطع کردید. خون دادید، جوان دادید، لکن خون و...

ادامه مطلب