چهلمین فجر انقلاب
تحلیل آیت الله خامنه ای از چهل سالگی انقلاب اسلامی

تحلیل آیت الله خامنه ای از چهل سالگی انقلاب اسلامی

 پیروزی انقلاب اسلامی؛ آغازگر عصر جدید عالم آن روزکه جهان میان شرق و غرب مادّی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی بُرد، انقلاب اسلامی ایران، با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب‌ها را شکست؛ کهنگی کلیشه‌ها را به رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغازعصر جدیدی را اعلام نمود. طبیعی بود که سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهند، امّا این واکنش ناکام ماند. چپ و...

ادامه مطلب