مدیریت
تحلیل پیام امام خمینی درباره روی کار آمدن بختیار؛

تحلیل پیام امام خمینی درباره روی کار آمدن بختیار؛

با اوج گرفتن مبارزات مردم در ماه‌های منتهی به انقلاب، شاه و آمریکا با انتخاب نام شاپور بختیار به‌عنوان نخست‌وزیر، آخرین تیر ترکش خود را در تاریکی رها کردند تا شاید به هدفی که در پی آن هستند برسند؛ اما انتخاب بختیار نه تنها نتایج مورد انتظار را محقق نساخت؛ بلکه با تقابل و رویارویی بختیار با امام، آخرین بارقه‌های امید شاه و آمریکا در تغییر اوضاع را خاموش ساخت. بختیار از همان لحظه که پست...

ادامه مطلب