غلامرضا سعیدی
زندگی وآثارغلامرضا سعیدی، پیشگام درشناخت ماهیت صهیونیسم درجهان اسلام بخش دوم

زندگی وآثارغلامرضا سعیدی، پیشگام درشناخت ماهیت صهیونیسم درجهان اسلام بخش دوم

آرا و نظریات غلامرضا سعیدی  سعیدی پرورش انسانها و آگاهی دادن به آنان و نیز بهره‌گیری از اندیشمندان‌ ار‌ منطق‌ زمانه‌ می‌دانست.او در این‌باره گفته است: «منطق زمان همین است که بنده سید غلامرضا‌ سعیدی نوزادی دست‌پرورده همه این فضلا نظیر مـرحوم‌ آقـا شیخ هادی مجتهد هستم‌.من از او بهره‌ها‌ بردم‌.او بر خلاف خیلی ها مرد بسیار جهان‌شناسی بود و ما را با روح اسلامی...

ادامه مطلب