بسیج مستضعفین
سخنرانی امام خمینی درباره ضرورت تشکیل بسیج

سخنرانی امام خمینی درباره ضرورت تشکیل بسیج

: پس از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی و افزایش احتمال تجاوز نظامی آمریکا به ایران ، امام خمینی با دور اندیشی در سخنرانی مهمی در جمع پاسداران ناحیه مرکز تهران در روز چهارم آذرماه 1358 در شهر قم بر ضرورت تشکیل ارتش بیست میلیونی در ایران تاکید داشت.  امام خمینی با تاکید بر اینکه آموزش نظامی و فراگیری فنون رزم، وظیفه مسلمانان در اقصی نقاط جهان است بر حفظ آمادگی مردم ایران در همه جهات بویژه در زمینه...

ادامه مطلب