ابواالحسن حائری زاده
گزارش ساواک از اظهارات ابوالحسن حائری‌زاده در باره امام خمینی

گزارش ساواک از اظهارات ابوالحسن حائری‌زاده در باره امام خمینی

حائری‌زاده: آیت الله خمینی میتواند در نقش یک عنصر ملی بهترین نقش را در حفظ موجودیت ایران بازی کند : سیدابوالحسن حائری‌زاده ،نماینده مجلس شوراى ملى و از فعالان سیاسى. وى در 1267ش/ 1305ق در مشهد به دنیا آمد. پدرش، میرزا سیدعلى، روحانى برجسته‌اى بود و از مشهد به یزد مهاجرت کرد. او در اصفهان با سیدحسن مدرس* آشنا شد و به واسطه وى وارد فعالیتهاى سیاسى گردید چندین دوره نماینده مجلس بود و در دوره زندگی...

ادامه مطلب