ایجاد محدودیت برای امام خمینی در عراق
تدابیر شدید امنیتی در مورد امام خمینی در واپسین روزهای اقامتشان در عراق

تدابیر شدید امنیتی در مورد امام خمینی در واپسین روزهای اقامتشان در عراق

سندی که مشاهده می کنید گزارش نماینده دفتر ساواک در بغداد در باره مذاکراتش با مقام های امنیتی عراقی است که از سه جنبه تاریخی قابل توجه است . اول آنکه متن گزارش حکایت از نگرانی شدید رژیم شاه از فعالیت امام خمینی در نجف دارد. بطوریکه نماینده ساواک حتی در باره تماس های عادی مردم به هنگام خروج امام از منزل برای ادای نماز جماعت نگران است دوم آنکه ساواک با مقام های امنیتی عراقی بصورت کاملا هماهنگ شده در...

ادامه مطلب