علی ططری
کارنامه بخش تاریخ شفاهی کتابخانه مجلس

کارنامه بخش تاریخ شفاهی کتابخانه مجلس

تاریخ شفاهی، مسیری برای آگاه‌سازی تاریخی به گزارش سایت تاریخ شفاهی ایران، مجلس شورای اسلامی با کُرسی‌های نمایندگان منتخب مردم، رکن اصلی قانون‌گذاری در ایران و از گذشته تاکنون، شاهد فراز و فرودهای تاریخی زیادی بوده است. شخصیت‌های شناخته‌شده‌ای در بهارستان حضور داشته و از این روی، ثبت تاریخ شفاهی فعالان مجلس در دوران قبل و بعد از انقلاب، مدنظر پژوهشگران تاریخی قرار گرفته است. علی...

ادامه مطلب