جنایات رژیم پهلوی
 آتش غضب رضاشاه

فحاشی رضاشاه به یکی از وزیران به نقل از مجله خواندنیها

آتش غضب رضاشاه

:  مجله خواندنی هادر سال 1323 از فضای باز سیاسی که بعد از فرار رضاشاه از ایران ، بوجود آمده بود؛ بهره برد و متنی را که پیش رو دارید منتشر کرده است. این متن گوشه ای ازخشونت کلامی رضا شاه در قبال وزیران زیر دستش را به ما منتقل می کند. گرچه مجله خواندنی ها طبق روال مالوف خود نام روایتگر را نقل نمی کند و تاریخ جلسه را هم مشخص نکرده  و نام وزیر مخاطب دشنام رضاخان را افشاء نمی کند...

ادامه مطلب

جنایت نیروهای سرکوبگر شاه در میدان ژاله تهران

در یوم الله هفده شهریور 1357

جنایت نیروهای سرکوبگر شاه در میدان ژاله تهران

عکس هایی که جنایات رژیم پهلوی را در تاریخ ثبت کرد

یوم الله 17 شهریور یادآور قیام مردم مسلمان ایران است که در پاسخ  به فرمان رهبر انقلاب  امام خمینی(ره) به خیابان آمدند تا فریاد خود را علیه ظلم و بیداد شاه به گوش جهانیان برسانند این حرکت مردمی نیروهای امنیتی شاه را به واکنش واداشت که در نهایت منجر به شهادت بسیاری از مردم توسط شلیک گلوله های مستقیم شد،  به خاطر این جنایت بزرگ، این روز «جمعه سیاه» نام‌گذاری شد. قیام خونین ۱۷ شهریور با...

ادامه مطلب

ایران درآستانه انفجار به مناسبت کشتارمردم تهران درهفده شهریور 1357

ایران درآستانه انفجار به مناسبت کشتارمردم تهران درهفده شهریور 1357

هفته گذشته جمعیتی که پیشاپیش آن نوجوانان و زنان محجبه حرکت می کردند ، در میدان ژاله واقع در مرکز تهران تجمع کردند . آنان که خشمگین از برقراری حکومت نظامی از ساعاتی پیش بودند ، با سر و صدا از دعوت آیت الله نوری که یک رهبر مذهبی است و آنان را به پراکنده شدن ترغیب می نمود ، سرپیچی کرده و سپس به پرتاب سنگ و آجر به سوی سربازان پرداختند . خیل جمعیت ضمن تحمل دردهای حاصل از شلیک گاز اشک آور ، به تدریج خود را به...

ادامه مطلب