جنایت و کشتار
قرینه‌هایی از نقش رژیم پهلوی در فاجعه سینما رکس آبادان

قرینه‌هایی از نقش رژیم پهلوی در فاجعه سینما رکس آبادان

:  عباس سلیمی‌نمین، محقق و نویسنده تاریخ، طی یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی قرار داده به بررسی و تحلیل روایت‌های مطبوعات دولتی و نیز افراد نزدیک به دربار پهلوی درباره فاجعه سینما رکس آبادان پرداخته است.   در 28 مرداد 1357، سینما رکس آبادان و مردمی که داخل سینما بودند، در شعله‌های آتش سوخت. روزنامه کیهان فردای واقعه آتش‌سوزی...

ادامه مطلب