پرویز راجی
سفیرجدید و قدیم شاه یکی بدتر از دیگری

سفیرجدید و قدیم شاه یکی بدتر از دیگری

بر اساس گزارش سند ساواک پرویز راجی متولد مهر ماه 1315 به عنوان جوان ترین سفیر در سن چهل سالگی به سمت سفیر ایران در لندن از طرف شاه منصوب می شود . در این سند آمده است او توجه ویژه ای به روابط با خانم ها دارد و به مواد مخدر نیز معتاد شده است . جالب آنکه این سند اذعان می کند که راجی جایگزین محمد رضا امیرتیمورکلالی می شود که به علت قمار بازی و باخت دومیلیون تومان از این سمت برکنار شده است. البته ماجرای برکناری...

ادامه مطلب