شهادت آیت الله سعیدی
شهید شاهد آیت الله سید محمد رضا سعیدی

شهید شاهد آیت الله سید محمد رضا سعیدی

تولد فریادگر آیت الله سیدمحمدرضا سعیدی دوم اردیبهشت ماه 1308 ش در منطقه «نوغان» مشهد در خاندان علم و فقاهت و سیادت دیده به جهان گشود. پدر بزرگوار او سیداحمد تولد «محمدرضا»ی خود را از رضای اهل بیت علیه السلام طلب کرده بود. صدای «محمدرضا»، این گل سرخ حسینی، نه تنها سکوت خانه سیداحمد را شکست، بلکه فریادی ماندگار و جاوید شد علیه سکوت در برابر ظلم و خفقان. در حوزه نور شهید آیت الله...

ادامه مطلب