صنعت نفت ایران
تصور پوچ انگلیس درباره توانمندی‌های ایرانیان

تصور پوچ انگلیس درباره توانمندی‌های ایرانیان

: امیر مکی تاریخ‌پژوه  در مصاحبه با خبرگزاری فارس می گوید: بعد از آنکه ایرانیان اداره صنعت نفت را بر عهده گرفتند، تصور انگلیسی‌ها این بود که ایرانیان به تنهایی قادر نیستند نفت تولید کنند اما اداره صنعت نفت توسط ایرانیان انجام شد. پس از ملی شدن صنعت نفت، دولت ایران تصمیم گرفت که دست انگلیسی ‏ها را از شرکت نفت ایران کوتاه کند. بنابراین لایحه‏‌ای به مجلس برد که طی آن، از...

ادامه مطلب