عین الدوله
0

اشاره

عبدالمجید میرزا معروف به «عین الدوله» از بد سابقه ترین و مستبدترین حاکمان عصر قاجار و دشمن درجه اول نهضت مشروطه بود. او فرزند فتحعلی شاه و داماد مظفرالدین شاه بود. پس از مرگ ناصرالدین شاه قاجار و آغاز پادشاهی مظفرالدین‌شاه، «عین الدوله» حاکم تهران شد و روش استبدادی را در جامعه به ویژه علیه مخالفان خود در پیش گرفت. به باور اکثر مورخین، عملکرد «عین الدوله»  در تهران از جمله دلایل شکل‌گیری نهضت مشروطیت بود. «عین الدوله» در آبان ۱۳۰۶ در دوران حکومت رضاخان در ۸۴ سالگی درگذشت.

«پرونده» حاضر به بررسی شخصیت و عملکرد عبدالمجید میرزا موسوم به «عین الدوله» پرداخته است.


رییس‌الوزرایی عین الدوله و نقش آلمانیها در ایران

رییس‌الوزرایی عین الدوله و نقش آلمانیها در ایران

1. آغاز فعالیتهای کانیتس چند روز پس از ورود پرنس رویس و همراهانش به تهران، در اول ماه مه 1915م. کنت کانیتس وابسته نظامی آلمان وارد پایتخت شد.   او پس از بررسی وضعیت ایلات و عشایر و نیروهای نظامی ایران به نتایج ناامید کنندهای رسید و متوجه شد که تنها راه حل در ایران به راهانداختن جنگ چریکی در این کشور است؛ اما در بین عشایر ایران اختلاف و پراکندگی وجود داشت. همچنین او معتقد بود که باید پول و مهمات...

ادامه مطلب

خانه عین الدوله اقامتگاه سران متفقین

خانه عین الدوله اقامتگاه سران متفقین

عین الدوله صدراعظم مستبد مظفرالدین شاه بود که در دوره مبارزات آزادی خواهان آنان را سخت آزرد و سرکوب کرد.وی فردی مستبد بود و از مخالفین سر سخت مشروطیت به شمار می رفت. عین الدوله باغ و عمارتی در مبارک آباد بنا نهاد. در آن عصردر این منطقه وسیع  که بیرون از حصار ناصری تهران بود، جز آبادی هایی بسیار خرد جایی مسکون و آباد نبود. شاهزاده عبدالمجید میرزا عین الدوله اراضی دیگری نیز در این حدود داشت .از آن...

ادامه مطلب

طباطبائی و عین الدوله؛ ملاقات تاریخی

طباطبائی و عین الدوله؛ ملاقات تاریخی

احتشام السلطنه به روایت اهل تاریخ، مردی بود بی باک و جسور که با اینکه تباری قاجاری داشت، ازدیر باز ساز مخالفت با « ائیل » می زد . او در این قسمت ملاقات مرحوم طباطبایی با عین الدوله را ذکر کرده است . گفت: مثلاً حاجی سیدمحمد طباطبایی نمی آید و دائماً فحاشی می کند. با این چه کنم؟ گفتم: اگر شما حاضر به انجام بعضی اصلاحات بشوید، بنده آقا سید محمد را می آورم به ملاقاتتان. گفت: تو می آوری؟ گفتم: بنده می...

ادامه مطلب

عین الدوله، سیاستمداری که تسلیم سران فاتح تهران شد

عین الدوله، سیاستمداری که تسلیم سران فاتح تهران شد

سلطان عبدالمجید میرزا عین‌الدوله برای سه پادشاه قاجار خدمت کرد. پس از فتح تهران و خلع محمدعلى میرزا از سلطنت، عین‌‌الدوله که در مبارک‌‌آباد مى‌‌زیست، هیچ سفارتخانه‌‌اى را قبله‌‌گاه خود قرار نداد و پرچم هیچ مملکتى را بر فراز منزل خود نیاویخت و خود را تسلیم سران فاتح تهران کرد.  از پنج سالگی تحصیلات خود را در نزد معلمین خصوصی آغاز کرد و مقدمات زبان فارسی و عربی را فرا گرفت. قدری...

ادامه مطلب

استراتژى سرزمینهاى سوخته عین ‏الدوله، انگلیسیها و عمران خوزستان

استراتژى سرزمینهاى سوخته عین ‏الدوله، انگلیسیها و عمران خوزستان

رقابتهاى دو امپراتورى بزرگ روسیة تزارى و بریتانیاى کبیر در قرن نوزدهم در آسیا، گرچه به استعمار مستقیم ایران منجر نشد اما صدمات جبران‌ناپذیرى به آن وارد ساخت. در پى گسترش مستعمرات بریتانیا در هندوستان، روسیة تزارى بخشهاى مهمى از شمال ایران را، در مواردى با همکارى دیپلماتیک مأموران محلى بریتانیا، به امپراتورى خود منضم ساخت. در موازنة سیاسى که بین رقابتهاى مستعمراتى این دو امپراتورى در دو دهة آخر...

ادامه مطلب