حزب رستاخیز؛اشتباه بزرگ (جلد اول- خودکامگی در ایران عصرپهلوی)


مظفر شاهدی

حزب رستاخیز؛اشتباه بزرگ (جلد اول- خودکامگی در ایران عصرپهلوی)
به رغم تحقیقات و پژوهشهای روزافزونی که در گستره تاریخ معاصر ایران منتشر گردیده، هنوز زوایای بسیاری از تحولات و رخدادهای این برهه از تاریخ کشور ناشناخته مانده است؛ و شاید تا از میان برداشته شدن خلأ تاریخی موجود، همچنان نیازمند گذر زمان باشیم. اثری که با عنوان«حزب رستاخیز؛اشتباه بزرگ» تقدیم علاقمندان مباحث تاریخی و سیاسی می شود، تلاشی است هرچند اندک، برای بررسی تحلیلی-تاریخی گوشه هایی از تحولات و حوادث سیاسی-اجتماعی ایران درسالهای پایانی حکومت محمدرضا پهلوی. گواینکه اثر حاضر نمی تواند عاری از خطا باشد، بااین حال، نهایت تلاش صورت گرفته است تا بر پایه اسناد و مدارک متقن برشهایی از رخدادهای تاریخی آن روزگار مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته، بازکاوی و بازشناسی شود.
در تحقیق و تدوین نهایی این کتاب بیش از هرکس مدیون همسر فرهیخته و فداکارم سرکار خانم اقبال حکیمیون هستم. زحماتی که ایشان در طول این پژوهش متحمل شده اند، بدون اغراق وصف ناپذیر است و انکار نمی کنم که هرگاه یاری گریهای بی شایبه ایشان نمی بود، نویسده این سطور را یارای انجام چنین پژوهشی نبود. برای تمام تلاشهای خستگی ناپذیری که در تدوین و آماده سازی این کتاب به کار بسته اند صمیمانه از ایشان تشکر و قدردانی می نمایم.
همچنین، باید از کلیه مسؤلان و دست اندرکاران «مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی» که در ایام تألیف و پژوهش کتاب حاضر، با یاریهای خود صمیمانه مشوق نویسنده بودهاند، به ویژه،از سر کار خانم لیلا قدیانی به خاطر حروفچینی آراسته کتاب سپاس گذاری کنم.
علاوه بر نامبردگان بالا، جای آن دارد که از مسؤلان و کادر خدمات رسانی کتابخانه و مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،خصوصا، آقای مشعوف، خانم کریمی، آقای حسین کلاته، آقای غلامرضا شریفی، آقای فاضلی پناه، خانم ابراهیمی و خانم عمادی که در بهره گیری از منابع مطالعاتی آن کتابخانه (کتب، نشریات، گزارشات و…) تسهیلات قابل توجهی برای اینجانب فراهم ساختند، تشکر کنم.
نویسنده امیدوار است علاقمندان به مباحث تاریخی، محققان، پژوهشگران و دانشگاهیان فرهیخته، اثر حاضر را با وسواس و دقت نظری در خور، مورد مطالعه و بررسی قرار داده، نواقص و لغزشهای تاریخی آن را به نگارنده تذکر دهند. بی تردید نظرات و دیدگاههای صایب و سازنده منتقدین محترم بر غنای هرچه بیشتر پژوهش حاضر ونیز تحقیقاتی که در آینده صورت می گیرد خواهد افزود