رضاخان تا رضاشاه

از بخت جمهوری‌خواهی تا تخت شاهنشاهی
1302-1304


هدایت‌الله بهبودی

رضاخان تا رضاشاه</h1><font color=#000000>از بخت جمهوری‌خواهی تا تخت شاهنشاهی<br>1302-1304</font><br>

موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، در یکی از جدیدترین آثار خود، کتاب «رضاخان تا رضاشاه» به قلم هدایت‌الله بهبودی را  منتشر کرد.

این کتاب  که در واقع، سومین بخش از سه‌گانه‌ی «رضانام تا رضاشاه» است، روایتگر دوران ریاست‌وزرائی رضاخان در سالهای ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۴ است. دو کتاب پیشین بهبودی،روایت‌گر دو دوره‌ی پیشین حیات سیاسی رضاخان، یعنی «روزگار قزاقی» و «زمانه وزارت جنگ» بوده‌اند. نویسنده در این سه‌گانه کوشیده از واقعیت نقش‌آفرینی رضا خان، به حقیقت نقش‌پذیری او برسد.

بهبودی بر این باور است که این بازه زمانی مهم تاریخ ایران، پیش از آن که وابسته به فردی چون رضا خان میرپنج ، رضا خان سردارسپه یا رضا خان رئیس الوزرا باشد، موقوفِ به کار انداختن سیاستهای انگلیس پس از جنگ جهانگیر است. به همین خاطر است که در این دوره، حاکمان منطقه‌ای، در واقع بازیگر نظم سیاسی جاگیر شده در این مناطق بودند؛ نه بیشتر.