آخرین برگ بازی بزرگ


جمعی از نویسندگان

آخرین برگ بازی بزرگ

تازه‌ترین اثر موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به نقاط عطف زندگی رضاشاه از کودتای اسفند 1299 تا اشغال تهران در شهریور 1320می‌پردازد، فردی که آخرین حربه انگلیس برای تکمیل استیلای خود بر ایران در میانه دو جنگ جهانی بود. «بازی بزرگ» اصطلاحی است که به رقابت سنگین امپراتوری روسیه و پادشاهی انگلیس برای سلطه بر منطقه ما اطلاق می‌شود.

این کتاب در یازده فصل، از کودتایی مقدمه‌ساز توسط پالکونیک استاروسلسکی آغاز می‌شود و با آخرین پرده تراژدی رضاشاهی پایان می‌یابد. هر فصل کتاب به قلم یک پژوهشگر است و شامل مباحث دیگری همچون چگونگی صعود رضاخان، پروژۀ جمهوریت رضاخانی و شبکه نظامی سردار سپه، چالش شیخ خزعل، قانون نظام اجباری، حزب ایران نو، قرارداد 1933، هویت‌سازی زورمندانه، واقعۀ کشف حجاب و اشغال ایران در شهریور 1320 است که در این مسیر، به مرور روزگار بیست‌سالۀ زمامداری رضاشاه پهلوی می‌پردازد.

کتاب آخرین برگ بازی بزرگ در 431صفحه و به بهای 65 هزار تومان در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به علاقه‌مندان و پژوهشگران عرضه خواهد شد.