مجموعه مقالات سومین همایش ایران و استعمار انگلیس


مجموعه مقالات

مجموعه مقالات سومین همایش ایران و استعمار انگلیس

درادامه مجموعه کتابهایی که موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی در باره عملکرد سیاهِ استعمارِ انگلیس در ایران، منتشر ساخته  جلد سوم کتاب " ایران و استعمار انگلیس "  هم زمان با برگزاری بیست وهفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران منتشر گردید. این کتاب ماحصل  23 مقاله برگزیده ازمجموعه مقالاتی است که در جریان سومین همایش ایران و استعمار انگلیس در دوازدهم شهریور ماه 1392  در مجموعه فرهنگی نهم دی بوشهر ارائه گردید.

همایش مذکور با شرکت پژوهشگران و کارشناسان ارشد  روابط ایران و انگلیس  از سراسر کشور با همکاری و مشارکت امام جمعه بوشهر،استانداری وموسسه مطالعات وپژوهش های سیاسی  برگزار شد.  

دراین کتاب علاقه مندان به تاریخ مبارزات مردم ایران با استعمارانگلیس، ازابعاد مختلف جانفشانی ها و از خود گذشتگی های مردم ایران در برابر نواع و اقسام توطئه های انگلیس ها در کشور آشنا می شوند.

همچنین اگرعلاقه مند هستید با افرادی که در سالهای طولانی مداخله انگلیسی ها در ایران بویژه در جنوب کشور به مبارزه علیه توطئه های انگلیسی  و شگردهای استعمارگران برای سلطه جویی بر مردم ایران ، آشنا شوید حتما شما را به خواندن این کتاب دعوت می کنیم.

 مهم ترین موضوعات مورد بحث در این کتاب عبارتند از :

1- نبرد مرجعیت شیعی با استعمار انگلیس

2- خلیج فارس و مقابله با استعمار انگلیس

3- جنگ  سرنوشت ساز منجیل

4- نقش فدائیان اسلام در پیروزی نهضت ملی نفت

5- مقاومت دولت قاجار در مقابل منع برده فروشی

6- اقتدار سیاسی حاج ملاعلی کنی در برابر تهاجم غرب و استبداد داخلی

7- اعتراضات مردمی در برابر نقش استعماری انگلستان در بروز قحطی ایران

8- واکنش نخبگان ایرانی خارج از کشور نسب به تجاوزات متفقین

9- نقش رئیس علی دلاوری درتداوم  مبارزه  علیه استعمار انگلیس  

10- آیت الله سیدمحمدتقی خوانساری اسوه مبارزه علیه استعمار انگلیس

11- نقش استعمار انگلستان در سرکوب نهضت میرزاکوچک خان

12- مقاومت مردمی بوشهر در برابر اشغالگری انگلیس در جنگ جهانی اول

13- تحریم اقتصادی انگلیس علیه ایران ، اقتصاد مقاومتی 1330- 1332

14- واکنش شاعران عصر مشروطه به سیاست های استعماری انگلستان

15- بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوری

16- واکاوی استعمارستیزی نهضت جنگل (با تأکید بر مبارزه علیه استعمار انگلیس)

17- مجلس دعوت اسلام و بهائیت و نقش انگلیسی ها

18- مبارزات مردم آذربایجان علیه دولت استعماری انگلیس در نهضت نفت

19- پیشه وران ایرانی و کالا و سرمایه انگلیسی در عصر ناصری

20- ایران و استعمار انگلیس : مقابله با قرارداد 1919 م/ 1298 ش

21- مقاومت علما و خوانین تنگستانی در برابر انگلیس

22- مقاومت و مبارزه در برابر قرارداد 1919 ایران و انگلیس

23- مواعظ اسلامی، سخنرانی های حضرت مستطاب آیت الله شیخ محمد خالصی زاده