تاراج بزرگ


محمدقلی مجد / مترجمین: مصطفی امیری، گ-امیری

تاراج بزرگ
کتاب تاراج بزرگ دومین اثری است که مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی از دکتر محمدقلی مجد، پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا منتشر می‌نماید. اولین اثر، کتاب «قحطی بزرگ» بود که با استقبال اهل نظر مواجه شد. تاراج بزرگ فصلی غم‌انگیز و تأسف‌بار از تاریخ ایران در دوره رضاشاه است؛ بخشی ناشناخته از تاریخ معاصر ایران است که در کشاکش سیاست‌های روز تاکنون از نظرها مخفی مانده است. در این کتاب با استناد به اسناد وزارت خارجه آمریکا از ماجرای تاراج بزرگ میراث باستانی ایران به دست آمریکاییان و عوامل داخلی آنان پرده برداشته شده است. شاید بسیاری از ایرانیان حتی اهل تحقیق و نظر، ندانند این حجم عظیم و خیره‌کننده از ثروت باستانی ایران چگونه به موزه متروپولیتن، بوستون، شیکاگو و ... راه یافته است؛ و نیز شاید ندانند 000/30 قطعه لوح گلی فاخر و نفیس چگونه به صورت «امانت» و به بهانه رمز‌گشایی به شیکاگو منتقل شد و دیگر هرگز به ایران برنگشت.
نه فقط علاقه‌مندان به تاریخ، بلکه مردان دیپلماسی و آنان که دست‌اندرکار تعامل و رابطه با خارجیان، به ویژه دولتمردان غربی، هستند باید این کتاب را بخوانند و ببینند که دستگاه رسمی دیپلماسی آمریکا، یعنی وزارت خارجه و سفرای آن کشورها چگونه حاضرند تمام امکانات خود را در اختیار کاوشگران و باستان‌شناسان و «دانشمندان» خود بگذارند تا «متقلبانه» میراث فرهنگی چند هزار سالة یک ملت را به تاراج ببرند. آیا به راستی هرتسفلدها، اپهام پوپ‌ها، گٌُدارها و... دوستان ایران بوده‌اند؟