ثروتمندترشدن نتانیاهووفقیرترشدن جامعه صهیونیستی


1554 بازدید

ثروتمندترشدن نتانیاهووفقیرترشدن جامعه صهیونیستی

در حالی که مردم اسراییلی زیر بار سنگین وکمر شکن اقتصادی ناله میکنند نتانیاهو در حال ثروتمند تر شدن است.

به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) بنقل از یدیعوت آحارنوت،چیزی عجیب و تاریک در حال رخ دادن در تمامی خانه های نتانیاهو است.زمان آن رسیده که پرده ازاسرار مالی نخست وزیر اسرائیل برداشته شود.

نتانیاهو سه خانه ی لوکس و بزرگ دارد در حالی که هر اسراییلی دیگری زیر بار رهن یک آپارتمان کوچک یا اجاره های غیر قابل تحمل ناله میکنند؟

هرچه خانواده نتانیاهو ثروتمند تر و مانند یک کیک بزرگ حجیم تر میشوند،اعتراضات به کابینه درباره شرایط موجود بیشتر می شود،قشر متوسط فقیر تر می شود، موسسات بیشتری تعطیل میشود و رفاه کاهش می یابد،قشر کارگر با وجود دو شغله بودن فقیرتر شده اند،خصوصی سازی ها بیشترومردم بیشتری تحت ظلم قرار میگیرند،حقوق بازنشتگان کاهش یا قطع میشود.

مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی فراوان باعث فقیرتر شدن مردم فقیر و ثروتمند تر شدن قشر ثروتمند اسراییل شده است.


قدسنا