اشاره


596 بازدید

از هفتم دی 1357 که شاپور بختیار به عنوان آخرین نخست وزیر عصر پهلوی دوم از سوی شاه مامور تشکیل کابینه شد تا تا ورود امام خمینی(ره) به تهران در 12 بهمن همان سال، یک ماه و چند روز بیشتر فاصله نبود. طی این مدت سهم مجلسین، فقط تصویب و تایید بختیار به امر شاه بود، سهم شاه، فرار از کشور، سهم شورای سلطنت که حافظ نظام شاهنشاهی در غیاب شاه بود، تماشای صحنه‌ها، و سهم آمریکا نیز فرستادن نماینده ای برای واداشتن ارتش به حمایت از بختیار و در صورت لزوم، بررسی راههای انجام کودتا در کشور بود. هایزر با این هدف در روزهای میانی دی وارد تهران شد اما متعاقب ورود امام به تهران، چون هیچ شانسی برای دوام بختیار ندید ایران را در روزهای میانی بهمن ترک کرد و دولت بختیار نیز به عنوان آخرین نقطه امید و اتکاء شاه و آمریکا، در 22 بهمن همان سال با پیروزی انقلاب فروریخت.
مجموعه حاضر که در قالب شصت و نهمین شماره مجله «گذرستان» ارائه می‌شود، شرحی از ماموریت هایزر ، به نقل از رسانه ها و منابع مطبوعاتی و اینترنتی است.