فضای دموکراسی !


1933 بازدید

برگ اظهارنظر در مورد جلسه افتتاحیه کانونهامحل تشکیل: دبیرستان ششم بهمن خیابان سعدآباد تجریش شمیران ساعت تشکیل: 4 بعداز ظهر

وضع محل برگزارى از لحاظ موقعیت و مناسب بودن و تسهیلات و امکانات: بسیار مناسب. نحوه برگزارى: بسیار مطلوب و با سخنرانى آقاى جمشید آموزگار وزیر محترم کشور با شور و هیجان خاص همراه بود در این جلسه آقاى على اصغر ناظرى دبیر استان مرکزى نیز حضور داشتند و بر صحت ترتیب پیشرفت کار ناظر و هادى بودند.

نحوه انجام انتخابات هیئت رئیسه : بصورت قیام و قعود قاطع و اکثریت آرام انجام پذیرفت.

کیفیت برنامه ارائه شده : با سخنرانى نماینده حزب و ارشاد صمیمانه وزیر کشور خط مشى واقعى براى اعضاء کانون معین شد.

ترکیب اعضاء هیئت رئیسه : از وزیر تا خانه‌دار و پیشه ور اعضاى هیئت رئیسه تشکیل میدهند و در فضاى بسیار دموکراسى و ارشادى توأم با آموزشهاى لازمه تحزب انجام پذیرفت.

سایر ملاحظات : تشکیل چنین کانونى توجه به نمونه بودن آن راه را براى استحکام حزب نوخیز ملى ایران هموار خواهد کرد.

اظهار نظر: در بیانات آقاى جمشید آموزگار که روح بسیار دموکراسى و هدف اصلى حزب را بیانگر بود مردم را در راه هدف عالى حزب رهنمون بود و جلسات تداومى این کانون بهره‌هاى بسیار زیادى عاید حزب خواهد ساخت.

نام و نام خانوادگى اظهار کننده: ضیاءالدین میرهاشمى‌تلفن 765660
 


فضای دموکراسی !