ارسال ۲۰۰ چکیده مقالات به دبیرخانه پتجمین همایش تاریخ مجلس


1254 بازدید

ارسال ۲۰۰ چکیده مقالات به دبیرخانه پتجمین همایش تاریخ مجلس

علی ططری رئیس مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به پنجمین همایش تخصصی تاریخ مجلس گفت: امسال برای اولین بار چکیده مقالات ارسالی به دبیرخانه از 200 نسخه گذشت، ما تاکنون طی 4 سال گذشته 4 دوره همایش تاریخ مجلس را برگزار کردیم، در این راستا در مهر ماه فراخوان دادیم برای پنجمین همایش تاریخ مجلس که هفته اول خرداد در ساختمان مشروطه برگزار می شود.

وی ادامه داد: موضوع همایش پنجم نگاهی به ساختار و کارکرد مجالس دوره نوزدهم و بیستم یعنی مجلس شورای ملی است، امسال با توجه به اینکه مدت حیات مجلس بیستم تنها دو ماه بود، دوره ای که پژوهشگران می توانستند تحقیق کنند کوتاه بود، اما خوشبختانه استقبال قابل توجهی از این دوره شد.

ططری تصریح کرد: مجالس دوره محمدرضا شاه و بعد از کودتای 28 مرداد دوره ای است که به نحوی در پژوهش های تاریخی ما بکر مانده و مورخان و تاریخ نگاران کمتر به این سمت و سو آمده اند، برای نخستین بار است که به صورت جدی به این دوره پرداخته می شود این موجب شد هر آنچه پژوهشگران و محققان در این حوزه طی چند سال اخیر تحقیق و پژوهش کردند، را در این همایش ارائه کنند.

وی با اشاره به موضوعات پژوهش های ارائه شده در همایش گفت:  موضوعات در حوزه های مختلف است، اگر ما بستری تاریخی را بر 4 عامل اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع قرار دهیم، در این موضوعات خلاصه می شود. مانند مذاکرات نفت، عملکرد مطبوعات، بررسی قوانین مصوب در ایران، تاسیس موسساتی چون ساواک و استاندارد، ازادی های سیاسی، قراردادها و روابط خارجی و...

ططری ادامه داد: هم چنین بررسی کارنامه و عملکرد نمایندگان این دوره، احزاب سیاسی، مسائل مرزی و سرحدات مانند بحرین و حتی موضوع فناوری هسته ای که برای نخستین بار در مجلس نوزدهم درباره آن بحث شد، از سایر موضوعات مقالات این دوره است.

وی در پایان گفت: مهلت ارسال چکیده مقالات تا 30 بهمن ماه بود که تا 10 اسفند نیز تمدید شد، اکنون پژوهشگران باید تا 30 فروردین اصل مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند تا کمیته علمی در مدت زمان یک ماهه مقالات را داوری کند.


تسنیم