توصیه منوچهر اقبال به برخی نمایندگان مجلس راجع به آموزگار


2285 بازدید

درباره : دکتر اقبال مدیر عامل شرکت ملى نفت ایران
شماره : 103/302 تاریخ 18/4/44
طبق اطلاع دکتر اقبال مدیر عامل شرکت ملى نفت ایران بدوستانى که در بین نمایندگان مجلس شوراى ملى دارد توصیه نموده که از دکتر آموزگار وزیر دارائى حمایت نمایند.
دکتر اقبال همچنین اخیرا بوسیله دکتر مصطفى الموتى1 نماینده مجلس شوراى ملى باعضاء فراکسیون پارلمانى حزب مردم و هلاکو رامبد2 رهبر آن نزدیک شده و اختلافات خود را با کارگردانان حزب مردم حل کرده است.
رونوشت برابر اصل است.
گزارش عرضى تهیه شود و در پرونده‌هاى مربوطه بایگانى شد فعلا اقدام ندارد این اطلاعیه در پروند دکتر جمشید آموزگار بکلاسه 294 ـ الف ـ م بایگانى شود.
23/4/44 احمدى
رئیس بخش 322 رشیدى 23/4
1ـ مصطفى الموتى در 1306 ش در تهران و به روایتى در نور مازندران به دنیا آمد و از دانشگاه تهران لیسانس حقوق و دکتراى قضائى گرفت. روزنامه نگارى، سردبیرى روزنامه (داد مازندران)، مدیر مجله صبح امروز، مدیر مجله دانشمند، بازرسى دولت در بنگاه عمران، عضو هیئت مدیره شرکت معاملات خارجى، معاون نخست‌وزیر و سرپرست بازرسى کل در دولت دکتر اقبال، نماینده مجلس شوراى ملى از سال 1339 از رودبار الموت قزوین در دوره‌هاى 21 و 22، دو سال عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى ملى، 5 سال رئیس کمیسیون برنامه مجلس شوراى ملى، قائم مقام و لیدر فراکسیون پارلمانى حزب ایران نوین، عضو هیئت رئیسه سومین مجلس موسسان، وزیر اسبق دادگسترى، دبیر کل انجمن قلم، بازرس شیر و خورشید، از سمتهاى وى بوده است. او از اعضاى جمعیت یاران وابسته به دکتر اقبال، عضو جمعیت فراماسونرى رئیس کلوپ روتارى مرکز، عضو باشگاه ورزشى شاهنشاهى نیز بوده است. وى با اشرف پهلوى روابط صمیمانه و نزدیکى داشته است و گفته میشود اعطاى پست معاونت نخست‌وزیرى نیز به پیشنهاد اشرف بوده است. وى پس از پیروزى انقلاب اسلامى به انگلستان پناهنده شد.
2ـ هلاکو رامبد فرزند محمد حسن در سال 1298ش در هشتپر بدنیا آمد. تحصیلات خود را در مدرسه نظام تا درجه افسرى ادامه داد. نامبرده از متمولین و سرمایه داران منطقه طاش بود و طبق گزارش ساواک در سالهاى 31 و 32 به لحاظ داشتن تمایلات چپى به توده‌ایها کمک مالى مى‌کرده و مدتى هم عضو جبهه ملى بوده لیکن پس از کودتاى 28 مرداد 1332 به سمت رژیم شاه آمده و جزء سرسپردگان و نوکران شاه بوده است. رامبد رئیس دفتر هواپیمائى ایتالیا و نماینده مجلس شوراى ملى بوده و طبق گزارش بیوگرافى ساواک وى فردى متین و موقر و ظاهرساز بوده و نسبت به مقام و شهرت و زن علاقه بسیارى شدیدى داشته و از اعضاى جمعیت فراماسونرى و در سیاست طرفدار غرب و رژیم شاهنشاهى معرفى شده است. رامبد در طول مدت نمایندگى‌اش با سوء استفاده از موقعیت خود به چپاول و کسب منافع مالى از راه زور و تحمیل فشار بر مردم منطقه برآمد و طبق گزارش ساواک شکایات و اعتراضات بسیارى از سوى مردم منطقه به ساواک استان ارسال شده که نمونه‌هاى آن در پرونده وى موجود مى‌باشد. در بین مردم شایعه‌اى درخصوص دلالى زن توسط رامبد وجود داشته که ساواک نیز این مسئله را تائید کرده است.
 


توصیه منوچهر اقبال به برخی نمایندگان مجلس راجع به آموزگار