سیاست احمقانه


1954 بازدید

سیاست احمقانه
شماره:1605/312

تاریخ:14/4/41

موضوع:سیاست خارجی آمریکا در ایران

دکتر جهانشاه صالح در جلسه‌ای که به اتفاق عده‌ای از استادان دانشگاه از جمله دکتر هوفر دکتر فرشاد – دکتر ریاضی داد و گفته است فرق حکومت شریف امامی و دکتر امینی این است که شریف امامی به آمریکائیها گفته بود اگر در ادعای دوستی با ایران صادق هستید دریافت اقساط فروش ایران را برای چند سال به تأخیر اندازید تا مشکلات اقتصادی و مالی ایران سرو سامانی گیرد ولی دکتر امینی برعکس مهندس شریف امامی طلب مردم را از دولت نمی‌پردازد و مزایای کارمند را حذف می‌کند تا اقساط فروش خارجی‌ها را که به دست مستشاران آنها حیف و میل شده پرداخت کند . دکتر جهانشاه صالح می‌گفت من به مقامات آمریکائی گفته‌ام این روش دولت خدمت به آمریکا نیست برای این که در هیچ زمانی افکار عمومی تا این درجه نسبت به آمریکائی‌ها اظهار خصومت نمی‌کرد و امروز آروزی مردم این است نفوذ آمریکا در ایران قطع شود . هم پول دادن و هم دشمنی ملتی جلب کردن جز سیاست احمقانه نام دیگری نمی‌تواند داشته باشد .