تشییع جنازه سناتور عباس مسعودی


2874 بازدید

تشییع جنازه سناتور عباس مسعودی
سناتور عباس مسعودی بنیانگذار و مدیر مؤسسه اطلاعات در 27 خرداد 1353 درگذشت. او 6 دوره نماینده مجلس و 6 دوره سناتور بود. عکس فوق مربوط به تشییع جنازه وی می‌باشد.