آیت الله گلپایگانی : شما که از در خانه ما فرار کردید و اعوان ظلم شدید، باز هم از ما طلبکارید ؟


1981 بازدید

آیت الله گلپایگانی : شما که از در خانه ما فرار کردید و اعوان ظلم شدید، باز هم از ما طلبکارید ؟
موضوع : طلاب سازمان دینى اوقاف

رونوشت گزارش خبر شماره 1203/21 ـ

1/3/48 منبع ـ 1229

ساعت 8 صبح روز یکشنبه 28/2/48 برابر با اول ربیع‏الاول مقسمین آقایان خوانسارى. شریعتمدارى ـ حکیم و گلپایگانى حقوق ماهیانه حوزه علمیه قم را تقسیم نمودند و قرار است ازاین ماه آقاى نجفى هم مهرنان خودش را به طور دائم توزیع کند ولى تاکنون حقیقت موضوع معلوم نگردیده و این ماه برخلاف ماههاى گذشته طبق دستور آیت‏اله گلپایگانى صورت اسامى محصلین وابسته به سازمان اوقاف قم را در اختیار مقسمین آیت‏اله حکیم و خوانسارى قرار داده‏اند تا اینکه شهریه آنان به طورکلى قطع گردد. لذا در ساعت 11 صبح همان روز آقایان سیدیوسف صادق حسینى مشکینى. سید ابوالفضل شیرزاده ـ قدرت‏اله شکرى. على مؤمنى. سراجارى. فیض‏اله رستمى. شیخ محمد حسین شریف‏آبادى جهت دریافت شهریه خود ابتدا به مقسمین آقاى حکیم که عبارتند از عالى تبریزى و موسوى قزوینى. مراجعه نمودند ولى مقسمین ضمن این که از دادن شهریه خوددارى کردند در پاسخ به آنها گفتند به ما مربوط نیست آقاى ابوالقاسم دانش آشتیانى (نماینده حکیم در قم) دستور داده به محصلین اوقاف قم شهریه نپردازیم لذا شما به آقاى دانش مراجعه فرمائید. همچنین محصلین جهت دریافت شهریه به آقاى موسوى مقسم خوانسارى مراجعه کردند ایشان هم از دادن شهریه خوددارى کردند و در پاسخ گفتند آقاى گلپایگانى به ما دستور داده به افراد وابسته به سازمان اوقاف شهریه ندهیم لذا محصلین در ساعت 17 روز یکشنبه 28/2/48 در کتابخانه مسجد اعظم به آقاى ابوالقاسم دانش مراجعه نمودند. ابتدا محصلین از دانش علت قطع شهریه را پرسیدند ایشان در جواب گفتند درست است آقاى حکیم شهریه مى‏دهد ولى آقاى گلپایگانى رکن حوزه علمیه قم است و در حقیقت موضوعى را اگر آقاى گلپایگانى مصلحت بداند صلاح آقاى حکیم هم در همانست لذا آقاى گلپایگانى به ما صورت اسامى شما را داده و ضمنا تأکید فرموده که به شما شهریه ندهیم چرا؟ براى اینکه شما در کتابخانه سازمان اوقاف ثبت نام کرده‏اید و با دستگاه دیگر همکارى مى‏کنید. خلاصه دستگاه حکیم در قم زیرنظر گلپایگانى اداره مى‏شود و هر وقت آقاى گلپایگانى دستور دادند ما شهریه شما را مى‏پردازیم بالاخره فیض‏اله رستمى و قدرت‏اله شکرى در ساعت 19 همان روز به آقاى گلپایگانى مراجعه کردند. ابتدا قدرت‏اله شکرى پرسید حضرت آیت‏اله چرا شهریه ما را قطع نموده‏اید؟ آیت‏اله پاسخ داد براى اینکه شما از اوقاف پول مى‏گیرید و در آینده بسیار نزدیک دولت تصمیم گرفته شما را وزیر کند ولى بگذارید این طلبه‏ها در گوشه مدارس به نان و پنیر قناعت کنند حالا از اوقاف پول مى‏گیرید از ما چه مى‏خواهید؟ شما که از در خانه ما فرار کردید و اعوان ظلم شدید باز هم از ما طلبکارید؟ سپس شکرى گفت نه من مدتى است دیگر به کتابخانه اوقاف نمى‏روم. آقاى گلپایگانى گفت نه واللّه‏ دروغ مى‏گوئید عکس همه شما را به من داده‏اند مگر شما نبودید در دبیرستان حکیم نظامى به فیلمهاى وزارت فرهنگ و هنر تماشا مى‏کردید؟ مگر شما نبودید به اصفهان و کرج مسافرت کردید. دیگر بیش از این اذیتم نکنید من تا روزى که شما در آنجا هستید کمک نخواهم کرد ولى وقتى که برگشتید و از کرده خود پشیمان شدید باز هم در توبه باز است و دوباره شما را قبول مى‏کنم ولى فعلاً از دادن شهریه معذورم فرمائید.

نظریه منبع : نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات : مفاد گزارش فوق صحت دارد و آیت‏اله گلپایگانى در این مورد کارشکنى‏هائى مى‏نماید و محدودیتهایى زیاد نسبت به طلاب عضو سازمان دینى اوقاف فراهم و به عناوین مختلف موجب ناراحتى آنان را ایجاد مى‏نماید.

نظریه امنیت داخلى : مفاد گزارش صحیح است گلپایگانى از مخالفین سرسخت طلاب

دارالترویج سازمان اوقاف است و در مخالفت با این عده و قطع شهریه آنان پى‏گیرى عجیبى مى‏کنند و کار را به آنجا کشانیده که حکیم هم شهریه این عده را قطع کرده است به نظر امنیت داخلى بایستى هر چه زودتر محدودیتهایى براى گلپایگانى قائل و انجام داد زیرا نامبرده در مورد مسئله تجاوزات عراقیها هم کوتاهى کرده است.

رئیس ساواک : به نظر اینجانب پولى که اوقاف به طلاب خود مى‏دهد ماهیانه در حدود 3000 ریال مى‏شود و با مقایسه با پولى که همه آیات (شریعتمدارى ـ گلپایگانى ـ خوانسارى ـ آقاى حکیم) مى‏دهند بیش از 1500 ریال نمى‏شود بهتر است بر کلیه طلاب اوقاف ابلاغ شود که براى شهریه به آیات مراجعه در اوقاف مخارج و حقوقى به وى داده نخواهد شد این عکس‏العمل بهتر است.

رونوشت برابر اصل است ـ

اصل در پرونده 215224 بایگانى است.

در پرونده آیت‏اله گلپایگانى بایگانى شود 17/4/48