ساواک و روزهای پس از مرگ تختی


927 بازدید
غلامرضا تختی

 17 دی ماه 1346 خبر مرگ ناگهانی کشتی‌گیر محبوب، غلامرضا تختی همه را شوکه کرد. رسانه‌ها و رژیم شاه، علت را «خودکشی» او معرفی کرده بودند. اما آنهایی که دستی بر آتش سیاست داشتند و از گرایشهای سیاسی تختی و تمایلش به جبهه ملی باخبر بودند، در خودکشی تردید داشتند و احتمال می‌دادند تختی توسط رژیم «حذف» شده باشد. برخی دیگر نیز معتقد بودند اگر واقعا خبر خودکشی درست باشد، کار تختی از نظر دینی غیرقابل دفاع است و شرکت در مراسمهای ختم و بزرگداشت او درست نخواهد بود.

در مطبوعات سخن از وصیت‌نامه یا یادداشتی بود که تختی از خود برجای گذاشته بود و هیچ‌گاه متن کاملش منتشر نشد. شایعات و احتمالاتی که دهان به دهان می‌چرخید، باعث می‌شد مرگ تختی برای مردم بیشتر مبهم و رازآلود جلوه کند. با توجه به این مسائل، مراسم‌ها، گردهم‌آیی‌ها و مواضع افراد و جریانهای مختلف روزهای پس از مرگ تختی، برای ساواک حساسیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند. در ادامه برخی اسناد ساواک مربوط به این روزها را می‌بینید:


ساواک و روزهای پس از مرگ تختیدستور اداره‌کل سوم ساواک به ساواک تهران برای انعکاس مواضع و اقدامات اعضای جبهه‌ملی
گزارشی از اداره‌کل سوم درباره شایعات مروبط به علل مرگ تختی/1

گزارشی از اداره‌کل سوم درباره شایعات مروبط به علل مرگ تختی/2

نظر اعضای نهضت‌آزادی درباره خودکشی تختی

گزارش اداره‌سوم از مقاله «کیهان ورزشی» در رد خودکشی تختی/1

گزارش اداره‌سوم از مقاله «کیهان ورزشی» در رد خودکشی تختی/2

گزارش اداره‌سوم از مقاله «کیهان ورزشی» در رد خودکشی تختی/3

گزارش اداره‌سوم از مقاله «کیهان ورزشی» در رد خودکشی تختی/4

گزارش اداره‌سوم از مقاله «کیهان ورزشی» در رد خودکشی تختی/5

شایعه کشته‌شدن تختی توسط برادر شاه

مراسم ختم در مسجد فخرالدوله

شایعات در مراسم دفن تختی

مراسم ختم تختی توسط دانشجویان اصفهان/1

مراسم ختم تختی توسط دانشجویان اصفهان/2

مراسم ختم تختی توسط دانشجویان اصفهان/3

مراسم شب هفت تختی توسط دانشجویان

شعارهای دانشجویان در چهلم تختی/1

شعارهای دانشجویان در چهلم تختی/2

بشد کاخ ورزش ز تختی تهی