امینی را می‌خواهید چیزش کنید!


1950 بازدید

امینی را می‌خواهید چیزش کنید!
از : 20 هـ 12 تاریخ : 4/6/57
به : 312
موضوع : دکتر علی امینی
مورخه 4/6/57 احسان نراقی با امینی تماس و در مورد مقاله اخیر منصور روحانی که بر علیه دکتر امینی در روزنامه کیهان درج گردیده با یکدیگر بحث می‌کردند. نراقی به امینی گفت به آقای هویدا گفته بودم گناه کسی که پدر دارد چیست و گفتم شما دست به دست هم دادید و امینی را می‌خواهید چیزش کنید حتی شنیدم آقای هویدا از مقاله روحانی ناراحت شده بودند و حتی گفته بودند اگر شما می‌خواهید با امینی بحث کنید راجع به برنامه‌هایش صحبت کنید، چکار دارید به خانواده‌اش‌. نراقی ادامه داد در چند روز قبل در برنامه‌ای خدمت علیاحضرت عرض کردم ای کاش اعلیحضرت در مصاحبه‌شان صریح‌تر راجع به هژبر می‌گفتند. نراقی یادآور شد همه می‌دانند کی هژبر را بزرگ کرده نصیری بوده دیگه (منظور ارتشبد نصیری‌) و دیگران و از کلمات قصار هژبر است که گفته من یک پدر دارم تیمسار ایادی و یک برادر دارم تیمسار نصیری و یک نوکر منصور روحانی‌. در این موقع امینی با خنده گفت من هم شنیده‌ام اما راجع به ایادی می‌گفت برادرم ولی نوکری نشنیدم در پی صحبت امینی نراقی گفته‌های امینی را اشتباه و مطالب بالا را تکرار می‌کرد. امینی اشاره کرد خود منصور روحانی در مقام خودش هم همیشه نسبت به من اظهار اخلاص می‌کرد و نمی‌دانم چه کسی اینها را انگولک می‌کند و اضافه کرد جوابی برای روحانی تهیه دیده‌اند و چاپ خواهد شد. نظریه یکشنبه‌: در چند روز گذشته که شایعاتی در مورد تغییر ولت آموزگار بوده آقای شریف‌امامی‌، پزشکپور و بنی‌احمد نمایندگان مجلس شورای ملی را خواسته و مسائلی را با آنان مطرح نموده‌اند و استنباط گردیده که تقاضاهایشان مورد قبول واقع نشده و مسائل مطروحه را با شخص امینی در ملاقاتهای خصوصی در میان گذاشته‌اند ضمناً اطرافیان امینی مقالاتی بر علیه منصور روحانی وزیر سابق کشاورزی تدارک دیده‌اند تا در جراید روز به چاپ برسانند.
نظریه سه‌شنبه‌: نظریه یکشنبه مورد تأیید است‌.
نظریه چهارشنبه‌: نظریه سه‌شنبه تأیید می‌گردد. سپاهی
8/6/57