نگاهی به جایزه‌های ادبی دفاع مقدس از دید کارشناسان


1212 بازدید

نگاهی به جایزه‌های ادبی دفاع مقدس از دید کارشناسان

 در هفته‌ای که سپری شد ایبنا، ضرورت برگزاری جایزه‌های ادبی دفاع مقدس و پیشنهاد‌هایی را که می‌تواند به موثرتر برگزار شدن این آیین‌های ادبی بینجامد، در گفت‌و‌گو با کارشناسان ادبی و برگزیدگان دوره‌های مختلف جایزه‌های ادبی دفاع مقدس مورد بررسی قرار داد. در گزارش پیش رو خلاصه‌ای از دیدگاه آنان را در این باره می‌خوانیم.

تصویت طرح جامع جایزه‌ها و جشواره‌های ادبی
حسن اعلایی، مدیر انتشارات روایت فتح معتقد است تصویب طرح جامع برای جایزه‌های ادبی از انجام فعالیت‌های جزیره‌وار در این حوزه می‌کاهد و راه‌اندازی دبیرخانه دایمی نیز می‌تواند بر تداوم اثرگذاری جایزه‌های ادبی در معرفی کتاب‌های برتر موثر باشد. وی همچنین برگزاری جایزه‌های ادبی دفاع مقدس را مستلزم حمایت‌های دولتی دانست و بر افزوده شدن شمار جایزه‌های ادبی تاکید کرد. شرح کامل مصاحبه با حسن اعلایی را درباره شیوه برگزاری جایزه‌های ادبی دفاع مقدس اینجا بخوانید.

حمایت نهادهای دولتی از جایزه‌های مردمی
نرگس آبیار، از نویسندگان حوزه دفاع مقدس، سلیقه‌ای عمل کردن برخی از نهاد‌های برگزارکننده جایزه‌های ادبی دفاع مقدس و جشنواره‌پسند ‌نویس شدن شرکت کنندگان در این جایزه‌ها را از آسیب‌های آن دانست و گفت: نهاد‌های فرهنگی می‌توانند با حمایت‌های ویژه، در برگزاری جایزه‌های ادبی به صورت مردمی کمک کنند. این نویسنده و کارگردان معتقد است بیشتر آثاری که با انتخاب سلیقه‌ای نهاد‌های دولتی برتر شده‌اند، به خوبی رسانه‌ای می‌شوند، اما دیگر آثار برتر چنین امکانی ندارند. شرح کامل مصاحبه با نرگس آبیار را درباره شیوه برگزاری جایزه‌های ادبی دفاع مقدس اینجا بخوانید.

بین‌المللی شدن جایزه‌های ادبی
سردار بهروز اثباتی، از پایه‌گذاران جایزه‌های ادبی دفاع مقدس معتقد است: ظرفیت ادبی حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ما به اندازه‌ای هست که بتوان جایزه‌های بین‌المللی هم ترتیب داد و کشور‌های هم‌سو با نگرش اعتقادی خودمان را هم به شرکت در این جشنواره‌ها دعوت کرد. وی همچنین بلندمدت برگزار شدن جایزه‌های ادبی دفاع مقدس را سبب‌ساز حرکت ادبی جریان‌ساز در جامعه دانست. شرح کامل مصاحبه با سردار اثباتی را درباره شیوه برگزاری جایزه‌های ادبی دفاع مقدس اینجا بخوانید.

حمایت ناشران از آثار برگزیده
محسن صادق‌نیا، نویسنده برگزیده حوزه دفاع مقدس معتقد است که حمایت ناشران از کتاب، پس از برگزیده شدن، به تداوم دیده شدن اثر در جامعه مخاطبان می‌انجامد. وی همچنین از بی‌رقیب‌بودن متن اثر و رسانه‌ای شدن کتاب برگزیده به عنوان دو عامل دیگر برای ماندگاری اثر در نگاه مخاطبان یاد کرد. شرح کامل مصاحبه با صادق‌نیا را درباره شیوه برگزاری جایزه‌های ادبی دفاع مقدس اینجا بخوانید.

ضرورت هم‌سویی سازمان‌ها در حمایت از اثر برتر
محمدجواد جزینی، داور آثار حوزه دفاع مقدس در انتقاد به شیوه برگزاری جایزه‌های ادبی دفاع مقدس گفت: بیشتر جایزه‌های ادبی دولتی کشور ارزش مالی دارند، اما از ارزش جایگاهی برخوردار نیستند؛ زیرا دغدغه‌های نگارشی نهاد‌های رسمی را دنبال می‌کنند و چه بسا این نگاه رسمی، دغدغه مردم نباشد. وی همچنین بر ضرورت وابستگی سازمانی میان نهاد‌های فرهنگی در حمایت از اثر برگزیده تاکید کرد. شرح کامل مصاحبه با جزینی را درباره شیوه برگزاری جایزه‌های ادبی دفاع مقدس اینجا بخوانید.

راه‌اندازی دبیرخانه دائمی برای رهیافت تازه
جهانگیر خسروشاهی از داوران و نویسندگان آثار ادبی حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس راه‌اندازی دبیرخانه دائمی برای جشنواره‌های دفاع مقدس را ضروری دانست و گفت: باید نمودار حرکت این جشنواره‌های ادبی از آغاز تاکنون ترسیم شود تا بدانیم چگونه این مسیر را پیموده‌ایم. به این ترتیب با بررسی آسیب‌های دوره‌های گذشته، رهیافت تازه‌ای در برپایی جایزه‌های ادبی دفاع مقدس خواهیم داشت.


ایبنا