مسجدی با قدمت 130 سال

مسجد ساعت (مشیرسلطنه) واقع خیابان مولوی تهران


مسجد ساعت (مشیرسلطنه) واقع خیابان مولوی تهران

مسجد و مدرسه مشیرسلطنه مربوط به دوره قاجاریه است میرزا احمدخان مشیرسلطنه چهارمین نخست وزیر ایران بعد از مشروطیت، بانی ساخت این مسجد در سال 1308 هجری قمری شد. این مسجد تاریخی دارای رواق، صحن،گنبد و پوششی کاشی کاری شده است. یک ساعت قدیمی نیز پس از ساخت بنا در این مسجد نصب شد. به همین دلیل مسجد مشیرسلطنه به مسجد ساعت در میان مردم تهران  مشهور شده است.

معماری مدرسه و مسجد مشیرسلطنه بخاطر ساخت صحن کوچک با هشت حجره در سه طرف آن و همچنین شبستانی ستون دار در سمت شمالی؛ تبدیل به بنایی دیدنی برای نمازگزاران و بازدید کننده گان شده است. یکی دیگر از ویژگی های این مسجد ساخت چندین حجره  برای زندگی و درس خواندن طلاب در آن است. همچنین قرار گرفتن یکی از قدیمی ترین ساعت های وارد شده به ایران در این مسجد به آن شهرت همه گیر در تهران قدیم داده بود. کارشناسان معتقدند به طور یقین این ساعت جزو اولین ساعت هایی است که به ایران آمده است. 

نمایی از سبستان مسجد ساعت