رابطه ویژه ریچارد نیکسون رییس جمهور آمریکا با شاه


3175 بازدید

محمد رضا شاه در دوره حکومت 37 ساله اش با ایران با هشت رئیس جمهور آمریکا هم دوره بود به ترتیب با فرانکلین روزولت از حزب دموکرات چهار سال ، هری ترومن دموکرات هشت سال،آیزنهاور جمهوریخواه هشت سال، کندی دموکرات دو سال،جانسون دموکرات 6 سال،نیکسون جمهوریخواه چهارسال، فورد جمهوریخواه سه سال و کارتر دموکرات دو سال،در این سالها محمدرضا شاه برای تثبیت موقعیت خود در بین سالهای 1320 تا 1332 تلاش می کرد بیشتر از حمایت نخست وزیران انگلیس برخوردار باشد و از سیاست آنها تبعیت کند.اما در دوره دوم بعد از کودتای 1332، روابط شاه با روسای جمهوری آمریکا نزدیکتر شد. او بازگشت به قدرت خود را مدیون آیزنهاور می دانست و به همین دلیل از همان زمان سیاست های خود را با خواست روسای جمهوری آمریکا هماهنگ می کرد. اما در میان هشت رئیس جمهوری آمریکا ، شاه روابط ویژه ای با ریچارد نیکسون برقرار کرده بود. اما شاه اینقدر شناخت نداشت که نباید چند میلیون دلار از سرمایه های کشور را برای پیروزی نیکسون در انتخابات آمریکا هزینه کند. او در واقع بر روی اسب باخته سرمایه گذاری کرده بود.استعفای مشهور نیکسون در ماجرای موسوم به واترگیت، این موضوع را به اثبات رساند.


رابطه ویژه ریچارد نیکسون رییس جمهور آمریکا با شاه