معاهدات تاریخی ایران


1609 بازدید

 

صد قرارداد و معاهده تاریخی از عصر صفویه تا پایان عصر قاجاریه موضوع این کتاب است.

معاهدات تاریخی ایران دربردارنده صد قرارداد و معاهده تاریخی از عصر صفویه تا پایان عصر قاجاریه است.

گرچه در دوره قاجاریه و در مدت حدود یک قرن و نیم حکومت این سلسله، بسیاری از شهرهای آباد و استراتژیک ایران در اثر جنگ های طولانی و خونین ایران و روسیه با دو معاهده ننگین و خیانت بار «گلستان و ترکمان‌چای»، از دست رفت، ولی دوران پنجاه ساله حکومت ناصرالدین شاه را باید «عصر امتیازات به بیگانگان» نامید.

مواد قراردادها به صورت خلاصه  آمده و از آوردن عین مطالب و عبارات پرهیز شده است، به عبارت دیگر، اصل ساده نویسی در مطالب مورد توجه قرار گرفته، همچنین ذکر سال به تاریخ هجری قمری است و در صورت لزوم در بعضی مواقع به سال میلادی و شمسی هم اشاره شده است.

قراردادها و معاهدات به ترتیب سال انعقاد و دوره های تاریخی در کتاب آمده‌اند. کتاب شامل پنج بخش است. هر بخش به قراردادها و معاهده های یک دوره تاریخی اختصاص دارد و نام پادشاهان، شماره قراردادهای زمان آن ها و همچنین نمایه موضوعی معاهده ها در پایان کتاب آمده است.

فهرست مطالب کتاب به این شرح است:

چهارده قرارداد و معاهده از دوران صفویه

سه معاهده از دوران افشاریه

دو معاهده از دوره زندیه

چهل و چهار قرارداد و معاهده از سال 1215 تا 1299 دوران قاجاریه

سی و هفت قرارداد و معاهده از سال 1300 تا 1339 دوران قاجاریه

«معاهدات تاریخی ایران: صد قرارداد و معاهده‌ی تاریخی از عصر صفویه تا پایان قاجاریه» نوشته عباس رمضانی در سال 91 در 288 صفحه از سوی انتشارات کتاب تارا در تهران منتشر شده است.

شماره ثبت این کتاب در کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی 508118 می‌باشد.


ical.ir