جلسه بحث و تفسیر هفتگی در مسجد هدایت


3361 بازدید

جلسه بحث و تفسیر هفتگی در مسجد هدایت


شهید باهنر: هدف انبیاء ایجاد یک زندگی مرفه همگانی بوده استخیلی محرمانه

تاریخ گزارش: 4/6/50

منشأ: جلسه متشکله در مسجد هدایت

تاریخ وقوع: 28/5/50

موضوع: جلسه بحث و تفسیر هفتگی مسجد هدایت

در جلسه مذکور پس از ادای نماز جماعت به وسیله سید محمود طالقانی و قرائت قرآن به توسط محمد بهفروزی در ساعت 20:15 دکتر محمد جواد باهنر به منبر رفت و ضمن صحبت اظهار داشت مقصود پیغمبران از ارشاد مردم به خاطر بهتر زندگی کردن آنها بوده است. وقتی ما قصد انجام کاری خیری را داریم چه بهتر که با نام خدا آن کار را شروع کنیم تا بیشتر قدرت انجام آن را پیدا کنیم. ممکن است بپرسید که چه رابطه‌ای میان ایمان و بالارفتن سطح زندگی وجود دارد و یا نقش ایمان در زیادی پول و ثروت و مقام و ارزش معنوی چیست. وقتی که همه مردم در راه خیر قدم بردارند، سطح تولید و کشت بالا می‌رود و آن اوقات بیکاری را که مردم صرف عیاشی و از بین بردن یکدیگر می‌کنند، در راه پیشرفت بشر به کار می‌افتد و نتیجتاً در چنین جامعه‌ای از مرگ زودرس که به خاطر سوء تغذیه و عدم رعایت بهداشت و ضعف اعصاب و امراض مقاربتی که او نیز باعث بروز فساد در جامعه می‌شود، خبری نیست و انسان عمر بیشتری می‌کند. هدف انبیاء ایجاد یک زندگی مرفه همگانی بوده و نظر اسلام [هم] همین است، ولی مسلمان‌ها به علت نداشتن فن و تکنیک امروزی عقب‌افتاده شده‌اند. اگر بی‌عدالتی و اجحاف در حق مردم نباشد احتیاج به دستگاه عریض و طویل انتظامی نیست تا این همه بودجه هنگفت را خرج آن بکنند و در نتیجه بودجه‌ای که در این راه مصرف می‌شود، در راه پیشرفت تولید کشت و صنعت به کار می‌افتاد. سخنرانی باهنر در ساعت 21:15 به اتمام رسید و مجلس ختم شد. تعداد شرکت کنندگان حدود 100 نفر و اشخاص شناخته شده عبارت بودند از آقایان علی درخشان، محمد بسته‌نگار، برادر[!] علی حجتی کرمانی، محمد صادق اسلامی، فقهی تاجر بازار، علی اکبر پوراستاد، مهندس مهدی بازرگان، علی عدالت‌منش، اسماعیل کریمخانی، دکتر یدالله سحابی، پسر مهندس بازرگان، احمدعلی بابائی، محمدعلی رجائی، صدرالله واثقی، محمد صادق قاضی طباطبائی، مصطفی صادقی، داریوش چوبک، عبدالحسین تخیری، یزدگردی، حاج حسینقلی روائی، حاج جواد علی الله، سید ابراهیم موسوی حسینی، محمد علی قیومی هوشیار، عبدالله حسینی، وفائی میرزائی، حاج نقی و علی اکبر موسوی جگرفروش، طهماسبی داماد ابریشمچی، دکتر ممکن کارمند تولید دارو، حسام الدین انتظاری، مهندس عرب زاده کمالی، موسوی دانشجوی مؤسسه عالی حسابداری و محمد مهدی جعفری.