همایش ملی «نقش آذربایجان در انقلاب اسلامی»


2604 بازدید

همایش ملی «نقش آذربایجان در انقلاب اسلامی»

فراخوان مقاله

همایش ملی «نقش آذربایجان در انقلاب اسلامی»

کمیته علمی همایش از عموم اساتید و پژوهشگران تاریخ انقلاب اسلامی برای ارسال مقاله دعوت بعمل می آورد.


محورهای همایش

کلیات

-        نقش آذربایجان در انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

-        نقش آذربایجان در اتحاد ملی و انسجام اسلامی در انقلاب اسلامی

-        نقش علما و روحانیون آذربایجان در پیروزی انقلاب اسلامی

-        نقش آذربایجان در ادوار مختلف انقلاب اسلامی

-        آسیب شناسی انقلاب اسلامی در آذربایجان

 

نقش اقشار مختلف مردم آذربایجان در انقلاب اسلامی

- شهدا و ایثارگران - بازاریان و اصناف 
- زنان 
- کارگران و کارمندان 
- فرهنگیان و دانشگاهیان 
- دانش آموزان 
- احزاب و گروهها و ...


بازتاب انقلاب اسلامی در هنر، ادبیات و مطبوعات آذربایجان

- شعر و شعرای انقلاب 
- نوحه و نوحه سرایان انقلاب 
- فیلم 
- سرود و موسیقی 
- دیوارنوشته ها 
- طنز ، کاریکاتور 
- مطبوعات 


بسترها و زمینه های تاریخی انقلاب اسلامی در آذربایجان

- انقلاب مشروطه 
- جنبش شیخ محمد خیابانی 
- قیام علما علیه رضاشاه 
- قیام علیه فرقه دموکرات 
- قیام 29 بهمن مردم تبریز 


 نقش و عملکرد کانونهای انقلاب اسلامی در آذربایجان

- دانشگاه تبریز 
- حوزه ها و مدارس علمیه دینی 
- مساجد 
- هیاتهای مذهبی 
- تکایا ، حسینیه ها و کانونهای فرهنگی


نقش آذربایجان در بازتاب منطقه ای انقلاب اسلامی

- نقش آذربایجان در بازتاب انقلاب اسلامی در منطقه قفقاز 
- نقش آذربایجان در بازتاب انقلاب اسلامی در ترکیه

 
بخش ویژه همایش

در این همایش، بخش ویژه ای به تاریخ شفاهی، خاطرات، اسناد، فیلم، تصاویر و ... انقلاب اسلامی در آذربایجان اختصاص یافته که آثار گرد آوری شده در این بخش به نام صاحبان آثار و به صورت فاخری منتشر خواهد گردید. علاقمندان به منظور مشارکت می توانند آثار خود را به پست الکترونیک کمیته اجرائی ارسال و یا با دبیرخانه همایش تماس بگیرند.


تقویم همایش

-        مهلت ارسال چکیده مقالات  : 15 آبان 1393

-        مهلت پذیرش چکیده مقالات : 30 آبان 1393

-        مهلت ارسال اصل مقالات     : 15 دی  1393

-        زمان برگزاری همایش         : 26بهمن 1393

 

ملاحظات

چکیده و اصل مقالات در موعد مقرر به صورت حروف نگاری شده در محیط 2003 word به پست الکترونیک کمیته علمی همایش  arir@tabrizu.ac.ir  ارسال شود.

- ساختار مقالات به شیوه متداول علمی و دانشگاهی تالیف شود.

- مقالات ارسالی بایستی سابقه چاپ نداشته باشند.

آدرس و دبیرخانه همایش

تلفن

سایت و ایمیل

تبریز – بلوار 29 بهمن – دانشگاه تبریز – ساختمان کتابخانه مرکزی – موسسه تاریخ و فرهنگ ایران

33339918 – 041

33392984 – 041

www.arir.tabrizu.ac.ir

دبیرخانه کمیته علمی (جهت ارسال مقالات)

33392984 - 041

arir@tabrizu.ac.ir

دبیرخانه کمیته اجرائی (جهت ارسال آثار مرتبط با بخش ویژه)

33392984 - 041

hg-arir@tabrizu.ac.ir