به آتش کشیدن ویلای نعمت الله نصیری


5834 بازدید

طبق سند زیر ویلای ارتشبد نعمت‌الله نصیری، رئیس ساواک در آذر 1357
توسط مردم به آتش کشیده شده است
شب هنگام مورخ 18/9/57 (2537 شاهنشاهی) ویلای ارتشبد نعمت‌‌الله نصیری واقع در بخش کلاردشت از توابع شهرستان نوشهر ـ استان مازندران، توسط افراد ناشناسی به آتش کشیده شده که در این آتش سوزی ویلای مذکور به کلی سوخته و از بین رفته است. حادثه مزبور تلفات جانی نداشته و میزان خسارات وارده هنوز برآورد نشده است.
ارزیابی خبر: خبر صحت دارد.
اقدامات انجام شده:
1ـ مراتب به نخست‌وزیری اعلام گردیده است.
2ـ در زمینه شناسایی عاملین اقدامات لازم به عمل آمده است.


به آتش کشیدن ویلای نعمت الله نصیری