جلسه نقد وبررسی کتاب «تمامیت ارضی ایران در دوره پهلوی»


3764 بازدید

جلسه نقد وبررسی کتاب «تمامیت ارضی ایران در دوره پهلوی»

جلسه نقد وبررسی کتاب «تمامیت ارضی ایران در دوره پهلوی» روز دوشنبه 22دی باحضور مجید تفرشی، رضانظری آهاری، محمدعلی بهمنی قاجار والهام ملک زاده، و با شرکت جمعی از فرهیختگان ، پژوهشگران و اهالی قلم  در «سرای اهل قلم» خانه کتاب برگزار شد.

  کتاب «تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی» عنوان اثری  است که به همت موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی منتشر شده است . در این اثر موضوع تمامیت ارضی کشور در ادوار مختلف تاریخ و به ویژه دوره پهلوی به بحث و بررسی مستند گذاشته شده است. این کتاب بر اساس اسناد عمدتاً منتشر نشده تنظیم گردیده است . جلد دوم این مجموعه منحصرا به بررسی سابقه مالکیت ایران بر جزایر سه گانه تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی و جلد سوم آن که مراحل تدوین را می گذراند به موضوع بحرین می پردازد . در این پژوهش حقوق تاریخی غصب شده ایران به یاری اسناد ومدارک برشمرده شده و اعتبار مرزهای کنونی بر اساس مستندات تاریخی مسجل گردیده است.

  جلسه روز دوشنبه به بررسی جلد دوم کتاب که به موضوع جزایر ایرانی اختصاص دارد پرداخته است. در این جلسه ابتدا دکتر محمدعلی بهمنی قاجار راجع به محتوای کتاب و مستندات آن سخنانی ایراد نمود سپس دکتر مجید تفرشی به بررسی قوانین بین المللی در مورد جزایر ایرانی پرداخت و پس از آن دکتر نظر آهاری رئیس وقت مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه راجع به روند تلاش های آقای بهمنی قاجار هنگام تهیه و تدوین این کتاب خاطراتی را بیان داشت .