افتخار جدید برای بهائیان و اسرائیل


1209 بازدید

تاریخ گزارش: 47/2/23

موضوع: فعالیت بهائیان شیراز

ساعت 9 و نیم بعد از ظهر مورخه 47/2/18 بنا بدعوت خانم سرهنگ وحدت در منزل شخصی وی واقع در خیابان باغ تخت(اول پل فرح) با شرکت عده‌ای از بهائیان تشکیل جلسه گردید و پس از صرف چای و شیرینی و قرائت قسماتی از کتاب ایقان و مناجات، خانم سرهنگ وحدت بشرح زیر صحبت نمود.

ما بهائیان ایران از نظر فعالیت دینی و حسن خلق و ادبیات در دنیا اول شده‌ایم. مثلا عهدیه بهترین خواننده رادیو ایران که در اکثر فیلمها بجای هنرپیشه‌ معروف سینما، فروزان میخواند بهائی و بهائی‌زاده است. همچنین خود فروزان، و هردو خادم امرالله میباشند. خانم فروزان در حدود 20هزار تومان و عهدیه مبلغ دوازده  هزار تومان تا کنون به محافل روحانی بهائیت کمک نموده‌اند و همین‌طور خادم امرالله خواننده معروف رادیو ایران مسعودی و فیلم‌بردار بزرگ سینمای ایران آقای سیامک یاسمی و آقای علی‌اکبر فروتن نایب رئیس محفل روحانی لجنه بهائیان تهران تا آنجائیکه مقدور بوده کمک‌هائی نموده‌اند. من هم از طرف احبای شیراز خیلی سپاسگزارم. مشارالیها در خاتمه صحبت خود به دین مبین اسلام بدگوئی و اظهار داشت خاک بر سر دیانت اسلام که نمیتوانند چنین کمکی به هم‌نوع خود بنمایند. اکنون ملاحظه میکنید که قدرت حضرت بهاءالله و حکومت بهائیان تا چه حد در دنیا پیچیده است بطوریکه دولت اسرائیل هر شب ساعت 8 از دیانت بهائی تبلیغ مینماید و افتخار جدیدی است بر دیانت بهائی و پرچم اسرائیل و پرچم حضرت عبدالبهاء.

شرکت‌کنندگان در جلسه آقایان سرهنگ بازنشسته رضاقلی اقدسیه. محمدعلی رئوفیان. عنایت‌اله مهدیزاده. صدیق عمائی. محمدعلی هوشمند. دکتر سمیعیان. جعفر بهزادپور.

ملاحظات.نظریه منبع.

با توجه به اینکه وضع بهائیان از نظر مادی فعلا خوب و حتی از خارج نیز کمک میشود، اصلح است ترتیبی داده شود که از فعالیت و پیشرفتهای هنرپیشه‌های مشروحه فوق که تمام همّ خود را صرف جمع‌آوری پول و کمک به این فرقه مینمایند جلوگیری شود.


افتخار جدید برای بهائیان و اسرائیل