جینالولو‌


1898 بازدید

جینالولو‌
بخش مذهبی

رونوشت ماه 1 صورت‌جلسه کمیته اکو مورخه 2/3/42 جهت بررسی و بهره‌برداری در گزارشات مربوطه ذیلاً درج می‌شود.
دستاویزی که موجب شایعه مضره شده است.
خبرگزاری فرانسه این خبر را در شب بیست و یکم اردیبهشت ماه انتشار داد.
«جینالولو بریجیدا و شوهرش از رم با هواپیما به سوی تهران حرکت کردند این ستاره معروف سینما به دعوت والاحضرت شاهدخت اشرف خواهر شاهنشاه ایران به این کشور مسافرت می‌کند. وی به تمام افراد خاندان سلطنت ایران هدایایی خواهد داد و شاهنشاه به افتخار او یک مجلس رقص بزرگ برپا خواهد کرد. جینا چهار روز در ایران خواهد ماند.»
نظریه کمیته اکو:
ورود جینالولو به ایران سوژة بسیار ارزنده‌ای به دست مخالفین داد هم اکنون جبهه روحانیون دنبال چنین عناوینی می‌گردند که شاخ و برگ و پیرایه به آنها ببندند و به نام اعلامیه ذهن عامه را علیه دستگاه مشوش و بدبین سازند. در موقعیت فعلی خاصه در این هنگام که روحانیون قصد دارند در ایام عزاداری محرم حملات تبلیغاتی خود را شروع نمایند این موضوع اثرات نامطلوبی خواهد گذاشت.
کمیته برای خنثی نمودن این جریان پیشنهاد می‌نماید که به جراید توصیه شود بیش از این مورد از انتشار عکس و سایر اخبار مربوط به جینا خودداری نمایند.ش