جواهرات مصرفی در کشورهای فرانسه و امریکا


1618 بازدید

جواهرات مصرفی در کشورهای فرانسه و امریکا
جواهرات مصرفی در کشورهای فرانسه و امریکا

جواهرات مصرفی در کشورهای فرانسه و امریکا از جواهر فروشی پاپازیان

1ـ گردنبند طلای زرد با زمرد /128000 ریال

2ـ سنجاق سینه طلای سفید با مروارید سیاه به شکل طوطی /198000 "

3ـ سنجاق سینه به شکل ملخ /134000 "

4ـ سنجاق سینه به شکل طاوس /112000 "

5ـ سنجاق سینه طلای زرد با فیروزه مصرف امریکا

/9500"

6 ـ " " " " " " " " /9500"

7ـ " " " " " " " "/8500 "

8 ـ " " " " " " " " /8200 "

9 ـ " " " " " " " " /7800 "

10ـ " " " " " " " " /7500 "

11ـ " " " " " " " " /7500 "

12ـ " " " " " " " " /6500 "

13ـ " " " " " " " " /6500 "

14ـ " " " " " " " " /6000 "

جواهرات مصرفی در کشور بلژیک

16/8/36

15ـ گردنبند طلای زرد /11600 "

16ـ سنجاق سینه طلای زرد /12000 "

17ـ سنجاق سینه طلای زرد با فیروزه مصرف بلژیک /9000 "

18ـ سنجاق سینه طلای زرد /8400 "

19ـ سنجاق سینه

19ـ سنجاق سینه طلای زرد با فیروزه مصرف بلژیک /7800 ریال

20ـ سنجاق سینه طلای زرد با فیروزه " " /7500 "

21ـ سنجاق سینه طلای زرد با فیروزه " " /6500 "

22ـ سنجاق سینه طلای زرد با فیروزه " " /5000 "

23ـ سنجاق سینه طلای زرد با فیروزه " " /4250 "

24ـ انگشتر طلای زرد /12600 "

25ـ انگشتر طلای سفید /11400 "

26ـ انگشتر طلای زرد با برلیان /9600 "

27ـ انگشتر طلای زرد /5800 "

28ـ گردنبند طلای زرد با فیروزه و برلیان /386000 "

29ـ گردنبند فیروزه و برلیان /178000 "

30ـ گردنبند فیروزه و برلیان /174000 "

31ـ گردنبند فیروزه و برلیان /89600 "

32ـ گردنبند فیروزه و برلیان /86400 "

33ـ گردنبند فیروزه و برلیان مصرف بلژیک 16/8/36 /73600 "

34ـ گوشواره فیروزه و برلیان /68400 "

35ـ گوشواره فیروزه و برلیان /32600 "

36ـ دستبند فیروزه و برلیان /192000 "

37ـ انگشتر فیروزه و برلیان مصرف بلژیک /49800 "

38ـ انگشتر فیروزه و برلیان /35600 "

39ـ گردنبند طلا مدل فرد مصرف علیاحضرت /256000 "

40ـ سنجاق سینه به شکل گنجشک /53600 "