هفتم تیر، انفجار بمب در دفتر حزب جمهوری


2653 بازدید

40  سال پیش در چنین روزی، آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام خمینی بر اثر انفجار بمب در دفتر حزب جمهوری به شهادت رسیدند.


تابناک
هفتم تیر، انفجار بمب در دفتر حزب جمهوری