حمیدرضاپهلوی صاحب معروف ترین هروئین تهران


2626 بازدید

حمیدرضاپهلوی صاحب معروف ترین هروئین تهران
گزارش اطلاعات داخلی
موضوع: قاچاق مواد مخدره
شماره : اداره یکم عملیات / 4405/بخش 312
تاریخ گزارش: 17/11/41
یکی از قاچاقچیان مواد مخدره به طور خصوصی به وکیل خود اظهار داشته شاهپور حمیدرضا با همکاری نعمت‌الله کلان کارمند شهربانی که سمت ریاست دفتر مشارالیه را دارد و تقی علوی کیا برادر تیمسار علوی‌کیا قائم‌مقام سابق سازمان امنیت که در خیابان تخت جمشید دفتری دارند و به کمک ایادی دیگر باندی برای قاچاق مواد مخدره تشکیل داده و توسط چند نفر از کارمندان و سهامداران شرکت‌های هوایی مواد مخدره مخصوصاً هروئین را از خارج از ایران وارد و در تهران و شهرستانها پخش می‌کنند و در این کار حسن عرب نیز همکاری نزدیک دارد و اغلب شبها در فرودگاه مهرآباد در دفتر شرکتهای هواپیمایی بالاخص ایران‌ایر با کارمندان نشسته است. گوینده افزوده شاهپور حمیدرضا برای پخش رقم بزرگ این مواد شخصاً به عنوان شکار مواد مذکور را از تهران به شهرستانها و از شهرستانها به تهران حمل می‌نماید و چند نفر از افسران و درجه‌داران نیروی هوایی نیز با مشارالیه همکاری می‌کنند و مواد اولیه (تریاک) را نیز از شهرستانهای (تبریز، رضاییه، شاپور، مشهد) برای مشارالیه به تهران حمل و تحت نظر وی پخش می‌نمایند و در حال حاضر معروف‌ترین هروئین در تهران به نام هروئین حمیدرضا می‌باشد که بین مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان معروف است.
رونوشت برابر اصل است. اصل در پرونده نعمت‌الله کلان به کلاسه ک.ل/306 ـ ص 3.
گیرندگان: سه نسخه در بخش 312 ـ اداره سوم. اداره دوم.
جهت ضبط در پرونده والاحضرت شاهپور حمیدرضا به استحضار ریاست دفتر اداره کل سوم برسد.