انتقاد دکتر محمود حسابی از هویدا


انتقاد دکتر محمود حسابی از هویدا

موضوع : جلسه منزل دکتر محمود حسابى1
تاریخ 43/11/19
شماره : 1669/322

پیش از ظهر روز جمعه 16/11/43 جلسه منزل دکتر محمود حسابى با شرکت عده‌اى از طبقات مختلف از جمله : روح‌اللّه‌ ثابت، محتشمى (داماد دکتر محمود حسابى) شجاع شفتى (عضو فرهنگ) و على جدلى2 (مدیرکل امور همکاریهاى وزارت فرهنگ) تشکیل گردید.
در این جلسه دکتر محمود حسابى ضمن انتقاد از عباس هویدا (نخست‌وزیر) اظهار مى‌داشت هویدا پسر عین‌الملک از مبلغین بهائى است و خود او نیز بهائى مى‌باشد و اضافه گردید بدین ترتیب در وضع موجود اوضاع به نفع بهائیها تغییر کرده است. دکتر حسابى ادامه داد در کابینه عباس هویدا مهندس روحانى نیز بهائى است. دکتر حسابى همچنین در مورد سابقه معاشرت همشیره خانم نخست‌وزیر مرحوم با عباس هویدا اظهاراتى کرد و گفت مشارالیها نامزد هویدا است و چندى قبل هنگام هدایت اتومبیلى که نخست‌وزیر سابق و هویدا سرنشینان آن بودند تصادف مى‌کند.
شجاع شفتى و دکتر حسابى ضمن اظهارنظر پیرامون وضع دولت جدید اظهار داشتند این کابینه حداکثر تا دو ماه دیگر سقوط خواهد کرد. دکتر حسابى در همین زمینه اظهار داشت قرار بود دکتر اقبال نخست‌وزیر بشود لکن انجام این کار قدرى به تعویق افتاد. محتشمى ضمن اشاره به جریانات روز در مورد ترور نخست‌وزیر سابق گفت موضوع ترور به این سادگى نبوده و جریان امر ده سال دیگر فاش خواهد شد و سپس عدم شرکت همسر نخست‌وزیر سابق را در تشییع جنازه آن مرحوم مورد مثال قرار داد و گفت از شرکت مشارالیها در مراسم مزبور جلوگیرى بعمل آمده است. شجاع شفتى در تعقیب اظهارات محتشمى گفت بعضى اتفاقات در شرایطى انجام مى‌شود که بالطبع شایعاتى را بوجود مى‌آورد لکن معلوم نیست این شایعات صحت داشته باشد و شاید ترور مرحوم منصور صرفا یک اقدام جاهلانه باشد و افزود در مورد شایعات نمى‌توان قضاوت صحیح کرد.
از نظر کمیته مجلسین اقدامى ندارد به کمیته فرهنگى اطلاعیه ارسال گردید در پرونده د ـ 468 بایگانى شود ضمنا در مورد بهائى بودن آقاى هویدا قبلاً گزارش تهیه شده است
بخش 321 و مجلسین و فرهنگى
بجاى رئیس بخش 322 رشیدى 21/11
1ـ محمود حسابى (پروفسور) فرزند عباس حسابى (معزالسلطنه) به سال 1281ش در تهران تولد یافت. تحصیلات ابتدائى را تا 1293ش در مدرسه فرانسوى بیروت لبنان به پایان برد و تحصیلات متوسطه را در کالج امریکائى بیروت پى گرفت و پس از پایان آن به دانشگاه امریکائى بیروت وارد شد و در 1299ش لیسانس خود را دریافت کرد. و دو سال بعد نیز توانست در رشته مهندسى راه و ساختمان فارغ التحصیل شود. و در 1304ش در رشته مهندسى برق از دانشگاه سوپر یورد و الکتریسته فارغ‌التحصیل گردید و در 1306ش دکتراى فیزیک خود را از دانشگاه سوربن پاریس دریافت کرد در همان سال به ایران آمد و به استخدام وزارت فواید عامه درآمد یک سال بعد توانست مدرسه مهندسى وزارت راه را تاسیس کندو خود نیز در آنجا به تدریس اشتغال یافت در 1310ش اولین ایستگاه هواشناسى را در کشور راه اندازى کرد و در همان سال نیز دستگاه رادیولوژى را در ایران نصب و به کار انداخت وى در 1313ش دانشکده فنى دانشگاه تهران را تاسیس کرد و خود ریاست آن را تا 1325ش بر عهده گرفت وى در 1330ش از طرف دولت مصدق براى مدت یک سال در وزارت فرهنگ به انجام وظیفه پرداخت وى در جریان طرح کنسرسیوم نفت در مجلس به مخالفت همه جانبه با این طرح پرداخت دکتر حسابى در 1350 ش استاد ممتاز دانشگاه تهران شد وى در بسیارى از انجمنها و مراکز پژوهشى معتبر داخلى و بین‌المللى عضویت داشت که از جمله آن میتوان به موارد ذیل اشاره کرد : انجمن فیزیک اروپا، انجمن فیزیک آمریکا، انجمن فیزیک فرانسه، آکادمى علوم نیویورک، عضو پیوسته فرهنگستان ایران (از 1314ش). وى ریاست پژوهش فضایى ایران را بر عهده داشت در سال 1366ش در کنگره 60 سال فیزیک ایران، که به مناسبت استاد برگزار شد، از خدمات دکتر محمود حسابى به عنوان پدر فیزیک ایران قدردانى به عمل آمد پروفسور محمود حسابى در 12 شهریور 1371 هنگام معالجه بیمارى‌هاى قلبى در بیمارستان دانشگاه ونو بدرود حیات گفت.
آثار: دارالفنون امریکایى بیروت، نامهاى ایران، دیدگانى فیزیکى، نگره کاهنرباى، دیدگاه کوانتیک، فیزیک حالت جامد، وندها و گهواره‌هاى فارسى
2ـ على جدلى عراقى فرزند احمد در سال 1302 ه ش در تهران به دنیا آمد. پدرش وکیل دادگسترى و فردى متنفذ و متمکن بود که از نظر اخلاقى، خوشنام نبود. مشارالیه دوران ابتدائى را در دبستان‌هاى : حسینیه، ادب و انتصاریه (1315) و دوران متوسطه را در دبیرستان دارالفنون (1322) سپرى کرد و سپس در دانشسراى عالى تهران درس خواند و از دانشکده علوم، لیسانس سیاسى گرفت.
على جدلى که به استخدام آموزش و پرورش در آمده بود، مدتى در دبیرستان‌هاى شهرستان قزوین، تهران و قم تدریس و ریاست کرد و سپس به طى مدارج ترقى پرداخت. بخشى از مراکزى که او عهده‌دار ریاست آنها بود، به این شرح است :
معاون فرهنگ قم (1329) ـ مسئول آزمایشگاه دارالفنون (1332) ـ رئیس بخش 8 فرهنگ تهران (1342) ـ رئیس اداره فعالیت‌هاى سمعى و بصرى اداره کل نگارش (1340) ـ رئیس ناحیه 12 فرهنگ تهران (1341) ـ سفر 4 ماهه به کشورهاى :
فرانسه، سویس، آلمان و هندوستان با بورس یونسکو ـ بازرس وزارتى (1342 و 1344) رئیس دفترکل وزارتى (1343) ـ عضو شوراى عالى ادارى ـ مدیرکل استان‌هاى فارس، خراسان و اصفهان و... مشارالیه که بعدها موفق به اخذ فوق لیسانس مدیریت شده بود و از حمایت هژبر یزدانى (بهائى ـ شوهر خواهر وى) بهره مى‌برد، در زمان فرخ‌رو پارساى (وزیر بهائى آموزش و پرورش)، به مدیرکلى اجراى طرح‌هاى فرهنگى منصوب شد.
در سوابق مشارالیه، گزارشات متنوعى از سوءاستفاده‌هاى مالى وى موجود است و در هنگام تصدى اداره اجراى طرح‌ها، به اتفاق 3 نفر از کارمندان به اتهام اختلاس و صدور دو قطعه چک، تحت تعقیب بوده است. على جدلى که از اعضاى سازمان کوک و حزب مردم بود و کاندید دوره 23 مجلس شوراى ملى، شده بود، در یک ارزیابى ساواک فردى بى‌عرضه، بد منصب، زیر دست آزار و عیاش، معرفى شد.
اسناد ساواک ـ پرونده انفرادى

 

 

 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی