رابطه‌ی فروهر با شاپور بختیار


1742 بازدید

رابطه‌ی فروهر با شاپور بختیار
رابطه‌ی فروهر با شاپور بختیار
موضوع حضور چند تن از عناصر جبهه به اصطلاح ملی سابق در منزل شمس‌الدین علایی
روز جمعه 11/10/49 ـ شکور عبداللهی ـ محمد‌حسین گلزار‌مقدم ـ حسن میر‌محمد صادقی ـ اللهیار صالح به اتفاق همسرش ـ حسین نایب‌حسینی ـ وزیری تبار و مجتبایی در منزل شمس‌الدین امیرعلایی حضور داشتند امیرعلایی اظهار داشت: زمانی که خارج از کشور بودم در آنجا گوشت خر را کالباس می‌کردند و ما می‌خوردیم خیلی خوشمزه بود بعد گلزار مقدم به امیرعلایی گفت بیایید دور هم جمع شویم و فعالیت کنیم مردم از شما انتظار دارند امیرعلایی پاسخ داد با اچه افرادی فعالیت کنیم، با داریوش فروهر که با بختیار این آدم نجس لاس می‌زده فعالیت نماییم گلزار گفت این افراد را کنار بگذارید و خودتان فعالیت کنید. سپس امیرعلایی اظهار نمود: آن زمانی که ما فعالیت می‌کردیم دکتر مصدق بود ولی اکنون او نیست و فعالیت بی‌فایده و غیرممکن است. ضمناً شکور عبداللهی اظهارات گلزار را تأیید می‌نمود افراد مذکور در ساعت 1230 منزل امیرعلایی را ترک نمودند.
نظریه یکشنبه: شنبه مورد اعتماد است و به صحت گزارش وی می‌توان اعتماد نمود ضمناً تحقیق مستقیم پیرامون اظهارات افراد مورد نظر به صلاح نمی‌باشد.
نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است.
رونوشت برابر اصل است. اصل در شماره 121117 می‌باشد.
در پروند 121111 بایگانی شود.