روایت مرحوم صادق طباطبایی از برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی


3435 بازدید

روایت مرحوم صادق طباطبایی از برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی

در فایلی که مشاهده می کنید ابتدا صادق طباطبایی به عنوان معاون نخست وزیر در امور انقلاب در سال 1358 ، روایت خود را ازچگونگی برگزاری همه پرسی و مقدمات آن بیان کرده است.  درادامه مصاحبه او با شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی  حاوی نکات شنیدنی در باره مشارکت اقلیتهای دینی در ایران در این همه پرسی تاریخی است. بدلیل اهمیت این گزارش از لحاظ تاریخی به مناسبت روزدوازدهم فروردین ، سی وهفتمین سالروز ایام الله  روز جمهوری اسلامی به نقل از سایت مرحوم صادق طباطبایی دراینجا بازنشر داده شد.