روایت مرحوم صادق طباطبایی از برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی


روایت مرحوم صادق طباطبایی از برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی

در فایلی که مشاهده می کنید ابتدا صادق طباطبایی به عنوان معاون نخست وزیر در امور انقلاب در سال 1358 ، روایت خود را ازچگونگی برگزاری همه پرسی و مقدمات آن بیان کرده است . درادامه مصاحبه او با شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی  حاوی نکات شنیدنی در باره مشارکت اقلیتهای دینی در ایران در این همه پرسی تاریخی است. بدلیل اهمیت این گزارش از لحاظ تاریخی به مناسبت روزدوازدهم فروردین ، سی وهفتمین سالروز ایام الله  روز جمهوری اسلامی به نقل از سایت مرحوم صادق طباطبایی دراینجا بازنشر داده شد.