برنامه ساواک جهت تضعیف آیت الله گلپایگانی و فرزندان ایشان


2101 بازدید

برنامه ساواک جهت تضعیف آیت الله گلپایگانی و فرزندان ایشان
درباره : آیت‏اله گلپایگانى بازگشت به 3776/21 ـ 9/10/46

از : اداره کل سوم 4/11/46

به : ریاست ساواک قم شماره : 77197/316طى نامه شماره 61192/316 ـ 12/9/46 خواسته شده طرحى جهت تضعیف نامبرده فوق و فرزندان وى تهیه و ارسال شود تا پس از بررسى و تصویب به مورد اجرا گذارده شود لیکن پاره‏اى از مواد طرح ارسالى آن ساواک (از قبیل قطع مستمرى اوقاف و احضار فرزندان او به ساواک) نه تنها مثمر ثمر نمى‏باشد بلکه نتیجه معکوس خواهد داشت و اجراى آن موجب نارضایتى گلپایگانى و در نتیجه باعث جرى‏تر شدن مشارالیه خواهد شد و از طرفى شرکت رؤساى ادارات در نماز جماعت شخص مذکور و نیز نشر اکاذیب به نحوى که در آن طرح مندرج است به مصلحت نمى‏باشد. علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسى جوانب امر نسبت به تعیین مشخصات کامل و محل املاک و مستغلاتى که توسط شخص فوق و پسرانش خریدارى شده و همچنین جمع‏آورى مدارکى از نقاط ضعف آنان اقدام و مجددا طرح مستند و قابل اجرائى تهیه و ارسال نمایند تا پس از بررسى نظریه اعلام گردد.1

از طرف مدیر کل اداره سوم. مقدم ـ 4/11

کارمند بررسى. اوانى

از طرف رئیس بخش 316 ـ باصرى نیا

رئیس اداره یکم عملیات و بررسى. ثابتى 3/11/46------------------------

1ـ این هم نمونه‏اى دیگر از ناآگاهیهاى ساواک در خصوص موقعیت اجتماعى و معنوى مرحوم آیت‏اله گلپایگانى است. همانطور که از متن سند فوق استفاده مى‏شود. عوامل ساواک گمان کرده‏اند «آیت‏اله گلپایگانى مستمرى بگیر اوقاف» بوده است، که اینک یک مورد از طرح تضعیف معظم‏له را «قطع مستمرى اوقاف» دانسته‏اند. این در حالى است که ایشان هرگونه همکارى طلاب را با اوقاف طاغوت حرام داشته و به طور قاطع دستورى مى‏دادند شهریه طلاب مرتبط با اوقاف و سازمان دارالترویج را قطع نموده و مانع رفت و آمد آنان به حوزه‏هاى علمیه و مدارس دینى شوند. براى توضیح بیشتر در این زمینه به اسناد: 3774/21 ـ 8/12/45 و 3773/21 ـ 8/12/45 و 2708/21 ـ 7/7/47 و تاریخ: 17/7/47 و 3235/21 ـ 12/8/47 و 3456/21 ـ 26/8/47 و... رجوع کنید.