شعار زنده باد خمینی


1629 بازدید

شعار زنده باد خمینی
موضوع: روحانیون

[شماره:] 43539/321 تاریخ 14/11/42بعدازظهر روز 11/11/42 شیخ مروارید واعظ برای سخنرانی مذهبی در مسجد جمعه تهران بالای منبر رفته ابتدا توسط چند نفر (عده حضار در حدود 4 هزار نفر بوده که بین آنها از بازاریان و دانشجویان طرفدار جبهه ملی نیز وجود داشته‌اند) شعار زنده باد خمینی داده شده و بعد به وسیله بلندگو اعلام شده که کسی شعار ندهد.

بعد شیخ مروارید ضمن صحبت درباره بی‌عدالتی‌هایی که صورت می‌گیرد بحث کرده و گفته در کشوری که داخل خانه اشخاص می‌ریزند و در حضور زن و بچه و ناموس مردم حرفهای رکیک می‌زنند و صدمه به آنها وارد می‌سازند باید به خداوند پناه برد و بس، و مردم باید در پناه مکتب اسلام اتحاد خود را محکم سازند و در این مملکت از رفتن مردم به دانشگاه و فراگرفتن علم جلوگیری می‌شود. نامبرده ضمن تعریف از فلسفی به حضار تأکید نموده از کتابهای مشارالیه که چاپ و در مسجد جمعه هم آورده شده خریداری کنند.

گیرندگان : ریاست ساواک تهران

رونوشت شد. 16/11/42* شماره: 884/322 اداره دوم عملیات - تاریخ: 12/11/42 ـ موضوع: روحانیون

بعدازظهر روز گذشته موقعی که مروارید واعظ برای سخنرانی مذهبی در مسجد جامع تهران بالای منبر رفته ابتدا توسط چند نفر (عده حضار در حدود 4 هزار نفر بوده که بین آنها از بازاریان و دانشجویان طرفداران جبهه ملی نیز وجود داشته‌اند) شعار زنده باد خمینی داده شده و بعد به وسیله بلندگو اعلام شده که کسی شعار ندهد. بعد مروارید ضمن صحبت درباره بی‌عدالتی‌هایی که صورت می‌گیرد بحث کرده و گفته در کشوری که داخل خانه اشخاص می‌ریزند و در حضور زن و بچه و ناموس مردم حرفهای رکیک می‌زنند و صدمه به آنها وارد می‌سازند باید به خداوند پناه برد و بس. (ناطق در این موقع شروع به گریه کرد و حضار را تحت‌تأثیر قرار داد) و مردم باید در پناه مکتب اسلام اتحاد خود را محکم سازند و در این مملکت از رفتن مردم به دانشگاه و فراگرفتن علم جلوگیری می‌شود. نامبرده ضمن اشاره به بی‌سوادی مأمورین دولتی افزود در گرفتاری اخیری که در قم برای من پیش آمده بود در خود دستگاه بر سر این موضوع بحث بود که مأمور گزارش‌دهنده کلمه تهدید را به جای تحریک نوشته بود. مروارید هم‌چنین ضمن تعریف از فلسفی به حضار تأکید نموده از کتاب‌های نامبرده که چاپ و در مسجد جمعه هم آورده شده خریداری کنند.