نامزد انتخابات اسرائیل متهم به تجاوز جنسی


1497 بازدید

نامزد انتخابات اسرائیل متهم به تجاوز جنسی

 یک روز بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست رژیم صهیونیستی و ناکامی "مئیر شیتریت" در این انتخابات، کانال ده تلویزیون این رژیم خبر تجاوز جنسی مئیر شیتریت به مدیر سابق منزل خود را اعلام کرد.
این شبکه تلویزیونی اسرائیل افزود: شتریت که توسط مدیر منزل خود متهم به تجاوز جنسی شده است، با پرداخت مبلغی به صورت مخفیانه از این زن صهیوینست خواسته است که این خبر را فاش نکند.
در ادامه این گزارش آمده است که این زن صهیونیست به مدت یک سال و نیم در منزل شتریت خدمت کرده است اما بعد از برکنار شدن از کار خود، مدعی شد که در طول مدت خدمت خود در منزل شتریت علاوه بر رفتارهای ضد انسانی از جانب شتریت وهمسرش، از سوی شتریت مورد تجاوزجنسی قرار گرفته است.
براساس این گزارش، وکیل این زن صهیونیست در سال 2012 با ارئه دلایلی که ادعاهای شاکی را ثابت می کند از شتریت خواست که درخواست های موکل را اجابت کند. شتریت نیز یکی از بزرگترین ومعروفترین وکیلان دادستان کل رژیم صهیونیستی را برای دنبال کردن این پرونده به خدمت گرفت که به نبال آن دو وکیل به صورت مخفیانه با پرداخت مبلغ 67هزار دلار به این زن صهیونیست به توافق رسیدند، طبق این توافق شاکی باید شکایت خود را پس بگیرد، و در آینده نیز از مئیر شیتریت شکایت نکند.
کانال ده تلویزیون رژیم صهیونیستی در ادامه گزارش خاطرنشان کرد که پلیس رژیم صهیوینستی بلافاصله از توافق سری بین شتریت و مدیر منزل خود مبنی بر فاش نکردن این مسئله مطلع شد اما این زن حاضر به همکاری با پلیس این رژیم نشده است. شتریت نیزمدعی شد که این زن دلیلی برای ثابت کردن ادعای خود ندارد وهیچ رابطه جنسی با او نداشته است.
بعد از اعلام این خبر و متهم شدن مئیر شیتریت به تجاوز جنسی به مدیر منزل خود، اکنون نیمی از نامزدهای انتخابات ریاست اسرائیل متهم به فساد هستند. بنیامین بن الیعازر نیز از دیگر نامزد انتخابات ریاست رژیم صهیونیستی بود که چند روز قبل از برگزاری انتخابات به اتهام فساد از نامزدی خود انصراف داد.


قدسنا